Sproggren

CSR


CSR – Corporate Social Responsability

For mig personligt har det lige fra starten af Sproggrens liv tilbage i 2008 været vigtigt at hjælpe børn, unge og voksne med at udvikle sig via læring.
At gøre en forskel ved at give flere mennesker mulighed for at lære nyt og forstå på præcis deres måde uden fordomme og begrænsninger.  

Jeg har derfor selv opsøgt og også taget imod forskellige opfordringer til at støtte gode idéer og projekter både her og i udlandet.

På denne side kan du få et lille indblik i denne skønne og berigende del af mit arbejde.


I marts 2016 delte jeg for første gang mine mange tanker om, hvordan danskere og flygtninge kunne mødes ganske uforpligtende for at lære hinanden og lokalområdet at kende, mens de trænede det danske sprog.
Det integrationsfremmende koncept kaldte jeg GÅ DANSK, og på første døgn fik Facebook-gruppen over 400 medlemmer. Vi er i skrivende stund nu blevet til over 1.200, og flere lokalgrupper er dukket op rundt omkring i landet.
Sammen med Sproggrens Dansk2-materialer er GÅ DANSK kommet med på Mandag Morgens Integrationens Danmarkskort, som viser over 100 løsninger på integration landet over til inspiration for andre.


Sprog_og_Tal_i_Bevaegelse_Sproggren (37)   
En skoleelev i Ghana er på vej retur til læreren for at få et nyt engelsk ord,
som hun skal udtale, forstå og kategorisere. 


Læs artikel
   


Red_Barnet_Sproggren 
LÆSEHYGGE er nu at finde i alle Red Barnets genbrugsbutikker i Danmark – som en donation fra Sproggren.

“I mange butikker har vi børnehjørner, hvor børn kan lege og læse. Her passer LÆSEHYGGE rigtig godt ind, fordi bogen kan være med til at sætte fokus på læsning for og med børn. Vores butikker er for børn, og vi fokuserer meget på, at butikkerne også kan være et lege- og afslapningssted, mens far, mor eller andre shopper tøj. LÆSEHYGGE er god at have i vores butikker, fordi den også kan være med til at skabe læring i hyggelige omgivelser.”
Kim Steen Carlsen, Projektleder for Red Barnets genbrugsbutikker


LOEKKEFONDEN

LøkkeFondens DrengeAkademi og KøbenhavnerAkademiet benytter i 2015 forskellige materialer til dansk og matematik i form af Sprog & Tal i Bevægelse. Sproggren har sammensat en specialkuffert til brug for de 100 drenge og doneret både aktiviteter og rekvisitter, så der kan rykkes for alvor – både fagligt, personligt og kropsligt.  

“Hensigten med vores akademiers introcamps – er at kende deltagende drenge, så godt som muligt ved Akademiets start. Denne model gælder også KøbenhavnerAkademiet. Øvelsen er i mellemliggende periode at planlægge undervisning med afsæt i individuelle læringsmål. Undervisningsmetoderne er mange, og vi har bl.a. fokus på bevægelse. Et udbytterigt og inspirerende samarbejde med Sproggren er en stor hjælp på vejen, når en dreng har brug for specifik og målrettet faglig træning, men dårligt sidder stille imens 🙂 Materialerne fra firmaet er af høj kvalitet – og er gennemtænkte fra idé til handling!”
Lisbet Nørgaard, Uddannelseschef i LøkkeFonden


LOGO_MentorDanmark

MentorDanmark har fået og benyttet sig af muligheden for at lægge e-bogen LÆSEHYGGE på deres interne site til mentorer og familier. På den måde kan læselysten få et yderligere skub – både, når mentoren er på besøg, og når familien selv arbejder videre.

Vi vil ønske dig held og lykke med dit fantastiske projekt. Vi er yderst begejstrede for dit produkt og synes, det er et rigtig godt bidrag til at gøre læring og undervisning mere aktiv, livlig og lærerig.
Kristina G. Mortensen, Kunde- og personalechef, MentorDanmark


LOGO_LAES FOR LIVET

Læs for Livet bruger bøger til at skabe social forandring og give udsatte børn og unge gode oplevelser og muligheder for bedre liv. Det gør de først og fremmest ved at indsamle bøger og bruge disse som råmateriale til at skabe små, skræddersyede biblioteker til steder, der huser udsatte børn og unge, såsom børnehjem, ungdomspensioner og behandlingshjem.

Læs for Livet har været så heldige at få 50 eksemplarer af LÆSEHYGGE doneret af forlaget Sproggren, så vi kan sende bogen ud til socialpædagogerne på de institutioner, vi arbejder sammen med. Vi er meget taknemmelige for bøgerne og Sproggrens støtte til projektet.” 
Susanne Guttorm Jensen Biblioteksansvarlig, Læs for Livet  


BOERNEHJAELPSDAGEN

Børnehjælpsdagen støtter anbragte og udsatte børn og unge, som bor på en døgninstitution, hos en plejefamilie eller er i efterværn. Det vil Sproggren rigtig gerne støtte op om, og derfor har organisationen modtaget 75 stk. LÆSEHYGGE-bøger, som fordeles på de interne skoler.  

“I Børnehjælpsdagen arbejder vi for at anbragte børn og unge skal gå en lys fremtid i møde. Et led i det er en god skolegang, og senere en uddannelse. Ca. 3000 børn går ikke i almindelig skole, men går på en intern skole på en døgninstitution. Disse børn har store udfordringer i forhold til skolegang. Al hjælp er kærkommen, og vi glæder os til at følge, hvordan LÆSEHYGGE gør gavn ude på døgninstitutioner landet over.” Susanne Jensen, Projektleder og Frivilligkoordinator, Børnehjælpsdagen  


SIAM_SAFARI

Igennem den danske kontaktperson Kim Carlsen fik jeg for år tilbage forbindelse til Siam Safari, som har skabt deres eget Children’s Project. Igennem dette hjælper de bl.a. med at finde donationer til skoler for junglebørnene, så de også har muligheden for at få en uddannelse. I deres beskrivelse af projektet kan man bl.a. læse følgende:    

We need to break the cycle of poor education leading to low paid jobs. Children are our future; education is the only way to give them the freedom to make their own choices. This was the reason why we started our Children’s Project.  

Sprog i Bevægelse i Thailand

Thailandske skoleelever med en af mine Alfabet-terninger,
som de bruger til at øve deres engelske ordforråd på nye måder.


Jungleskole_donation_Sproggren_juli2012
 Sproggren var i sommeren 2012 med til at støtte opførelsen af den 4. skole,

og i juli blev de første engelske aktiviteter og bogstavterninger overdraget til lærere og elever.    


Udover junglebørnene i Thailand har jeg også sat skolebørn i Togo og Ghana i bevægelse. Det er bl.a. sket via kære og tidligere kolleger fra bl.a. Børnefonden og ‘gamle’ efterskoleelever ;o)

Sprog i Bevaegelse i Togo

Sproggrens DANSK

Sprog i Bevægelse til 1.-10. kl.

Grammatik og stavning – også til unge og voksne. Instruktionerne gør det nemt at formulere læringsmål, og det faglige indhold følger Fælles Mål. Sparer dig for mange timers forberedelse og gi’r ny inspiration.
Ordene stammer fra Sproggrens egen ordbank på over 20.000 ord.

Populær LÆSEHYGGE

LÆSEHYGGE

er en yderst populær forældreguide til børns læsetræning fyldt med inspiration, gode råd og konkurrencer. 
Bruges også af pædagoger, lærere og bibliotekarer i hele landet til at sprede glæde og læselyst blandt børn i 0.-5. kl. 
Læsehygge findes som e-bog, lydbog, punktbog.

Bevægelse til tosprogede

DSA = Dansk2 i Bevægelse

Den faglige ’familie’ blev i 2016 udvidet med materialer og inspiration til Dansk som Andetsprog.
Aktiviteterne er udviklet for at give plads til mere dialog, glæde og bevægelse, og emnerne er relateret til det praksisnære ordforråd. Velegnet til både sprogcentre og modtageklasser.

 

Vendekortene kan selv

Sproggrens over 1.000 vendekort

Et vendekort har f.eks. en opgave på den ene side og facit på den anden. Kortene kan bruges til dansk, matematik, engelsk og dansk2/DSA. Læs mere her om de mange muligheder.
Ideelle til pararbejde og velegnet til selvkontrollerende opgaver og lektiehjælp.
Find dem på BubbleMinds.dk

 

Konceptbeskrivelse

Sproggren blev dannet 14. november 2008 med det formål at gøre såvel undervisning som læring mere inspirerende ved at få kroppen med.
Stifter og udvikler Merete Løvgreens vision var og er stadig at skabe helt konkrete aktiviteter og oplæg til lærere og undervisere, så de nemt og hurtigt kan inddrage bevægelse i deres lektioner uden at miste det faglige fokus.
Derudover skabes der løbende tips, inspiration og opgavekort til forældre og lektiehjælpere, som træner de basale færdigheder uden for skolen.
Det har bl.a. resulteret i bogen LÆSEHYGGE, som utallige familier, lærere, pædagoger og bibliotekarer allerede benytter. 
Det store ønske er at give mange flere børn, unge og voksne lyst til og mulighed for at lære de vigtigste fag – dansk, engelsk og matematik – så de har større mulighed for at få en uddannelse.
For at sprede budskabet om metoden Sprog & Tal i Bevægelse har der været afholdt utallige kurser bl.a. via CFU og på den enkelte skole.
I 2018 rundede Sproggren skole nr. 800 her i Danmark, hvor man har investeret i aktiviteterne, lige som mange forældre er blevet inspireret af konceptet Lektiehygge. Flere camps i landet bruger nu også materialerne, når børn og unge skal rykkes hurtigt både fagligt og personligt.