Sproggren

Dansk-oversigt


SPROG I BEVÆGELSE
– en oversigt over dansk-materialer til indskoling, mellemtrin og udskoling

Som dansklærer kan du her få en hjælpende hånd i forhold til helt konkrete materialer, som kan bruges med det samme.
Materialerne lægger op til, at du kan få bevægelse ind i din undervisning, så du kan skabe variation i forhold til de skriftlige opgaver og ikke mindst dine egne gode idéer. På denne måde kan du nå alle dine elever – uanset læringsstil.

Kort fra Sproggren

Bevægelsesgraden kan justeres i forhold til temperament, elevgruppe og fysiske rammer. Materialet kan også snildt bruges til fordybelse i mindre grupper, specialundervisning, værkstedsarbejde, understøttende undervisning, tosprogsundervisning m.m.

Sproggren-aktivitet
Illustration af Saxoart.dk

Til hver aktivitet får du en overskuelig instruktion med angivelse af fagligt emne, materiale-behov, opdeling af elever og estimeret tidsforbrug + opgavekort, skilte, evt. arbejdsark og facitlister – lige til at gå til.
På bagsiden finder du desuden en illustration, som kan give dig et hurtigere overblik over brug af skilte og rekvisitter sammen med bevægelserne.
Derudover får du en mappe med introduktion til Sprog i Bevægelse, en kort lærervejledning og gode råd til brug af materialerne, så du kan komme hurtigt og trygt i gang.

Materialet fås i flere udgaver alt efter behov, tid og økonomi.

Med en SKOLELICENS  får alle skolens lærere, vikarer og pædagoger adgang til aktiviteter og opgavekort. Hvor som helst – når som helst. En unik mulighed for at spare timevis af forberedelse og altid være klar til bevægelse og fordybelse i undervisningen.

 

PERSONLIG LICENS

 

Sprog_i_Bevaegelse_Sproggren


NYHED PÅ VEJ!

 

SKOLEKASSE

DANSK_PAA_TVAERS_SKOLEKASSE_Sproggren

12-15 aktiviteter og meget andet godt.
Indholdsoversigt + lærervejledning.
Leveres i solid plastkasse.

Kr. 5.999,- inkl. moms

 

KVIKKØB

1 enkelt aktivitet ad gangen som pdf-fil.

Fra kr. 19,- inkl. moms 

VIKAR-MAPPER

Vikar-Mappe_Eksempel_Dansk_Sproggren

3 aktiviteter, indholdsoversigt + lærervejledning.

Kr. 1.199,- inkl. moms

 

KOPIMAPPER

Kopimappe med 5 forskellige aktiviteter.
Giver stor frihed og fleksibilitet – især i forhold til store klassekvotienter.

Kr. 899,- inkl. moms

ORDKLASSE-PLAKATER

11_ORDKLASSE-PLAKATER_Sproggren

11 stk. – A4-format – overblik, eksempler og grammatiske betegnelser.
Fås med både latinske og danske forklaringer.

Kr. 249,- inkl. moms

 

  LØB

DANSK-LØB_Sproggren

Posteløb med 60 forskellige dansk-opgaver til hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling.
Fås som pdf-filer.
Findes også som mix af dansk og matematik.

Kr. 49,- inkl. moms

  OPGAVEKORT

De 120 ord_fysiske ordkort_Sproggren

Ordkort til træning af De 120 Ord eller navne- og udsagnsord i forhold til ental/flertal og nutid/datid/førnutid.
Findes også som pdf-filer til download.

Kr. 59,- inkl. moms

 

    

Sproggrens DANSK

Sprog i Bevægelse til 1.-10. kl.

Grammatik og stavning – også til unge og voksne. Instruktionerne gør det nemt at formulere læringsmål, og det faglige indhold følger Fælles Mål. Sparer dig for mange timers forberedelse og gi’r ny inspiration.
Ordene stammer fra Sproggrens egen ordbank på over 20.000 ord.

Populær LÆSEHYGGE

E-bogen LÆSEHYGGE

er efterhånden blevet downloadet mere end 10.000 gange. Bruges af forældre, pædagoger, lærere og bibliotekarer i hele landet til at sprede glæde og læselyst blandt børn.
Læsehygge findes også som 3 mail-serier eller som fysisk bog.

Bevægelse til tosprogede

DSA = Dansk2 i Bevægelse

Den faglige ’familie’ blev i 2016 udvidet med materialer og inspiration til Dansk som Andetsprog.
Aktiviteterne er udviklet for at give plads til mere dialog, glæde og bevægelse, og emnerne er relateret til deltagernes hverdag.

 

Vendekortene kan selv

Sproggrens over 1.000 vendekort

Et vendekort har f.eks. en opgave på den ene side og facit på den anden. Kortene kan bruges til dansk, matematik, engelsk og dansk2.
Ideelle til pararbejde og velegnet til selvkontrollerende opgaver og lektiehjælp.

 

Konceptbeskrivelse

Sproggren blev dannet 14. november 2008 med det formål at gøre såvel undervisning som læring mere inspirerende ved at få kroppen med.
Stifter og udvikler Merete Løvgreens vision var og er stadig at skabe helt konkrete aktiviteter og oplæg til lærere og undervisere, så de nemt og hurtigt kan inddrage bevægelse i deres lektioner uden at miste det faglige fokus.
Derudover skabes der løbende tips, inspiration og opgavekort til forældre og lektiehjælpere, som træner de basale færdigheder uden for skolen.
Det har bl.a. resulteret i e-bogen LÆSEHYGGE, som utallige familier, lærere, pædagoger og bibliotekarer allerede har downloadet.
Start-Pakker til skolestartere er ligeledes blevet populære, når forældre vil sikre den basale viden.
Det store ønske er at give mange flere børn, unge og voksne lyst til og mulighed for at lære de vigtigste fag – dansk, engelsk og matematik – så de har større mulighed for at få en uddannelse.
For at sprede budskabet om metoden Sprog & Tal i Bevægelse holdes der kurser bl.a. via CFU og på den enkelte skole.
I 2016 rundede Sproggren skole nr. 600 her i Danmark, hvor man bruger aktiviteterne, lige som mange forældre er blevet inspireret af konceptet Lektiehygge. Flere camps i landet bruger nu også materialerne, når børn og unge skal rykkes hurtigt både fagligt og personligt.
I 2016 fik Dansk2 i Bevægelse til voksne nydanskere premiere, og flere idéer får løbende lov til at folde sig ud i takt med jeres ønsker, behov og forslag.