Sproggren

Kurser


Vil I også på kursus?

Har I lyst til og/eller brug for at vide mere om, hvordan I får koblet faglighed med bevægelse, er det muligt at komme på forskellige kurser med Sproggren.I kan på skolen vælge at bestille et kursus for fagteamet eller tjekke jeres nærmeste CFU for at se, hvornår Sproggren kommer forbi næste gang, så en eller flere lærere kan tilmelde sig der. Vil I som kommune gøre en ekstra indsats for at få bevægelse integreret i skolernes  undervisning uden at give køb på fagligheden, kan det også lade sig gøre.

Deltagerne udvikler videre_Sproggren_kurser

Sproggrens kurser er naturligvis skræddersyet til netop jeres behov, forudsætninger og ønskede klassetrin, men hver gang er det vigtigt, at deltagerne er villige til at sætte sig i elevernes/kursisternes sted og lege med. Kun på den måde får man det fulde udbytte og opdager, hvilke og hvor mange forskellige muligheder der er for at differentiere.

På alle mine kurser vil I kunne se og opleve smagsprøver på aktiviteterne, få en snak om både faldgruber og sidegevinster samt fordybe jer i de grundlæggende tanker bag metoden. I vil derfor sagtens kunne blive inspireret til at få bevægelsen ind i andre fag.

Kontakt mig blot via merete@sproggren.dk eller tlf: 28 43 62 00, og lad os drøfte jeres behov, så mit besøg kan skræddersys derefter.

Prisen aftales efter antal deltagere, og hvor meget tid og plads der er til rådighed.  

Få referencer og anbefalinger fra kursister, konsulenter og ledere eller læs, hvad der er blevet sagt om kurser helt specifikt.

Sproggrens DANSK

Sprog i Bevægelse til 1.-10. kl.

Grammatik og stavning – også til unge og voksne. Instruktionerne gør det nemt at formulere læringsmål, og det faglige indhold følger Fælles Mål. Sparer dig for mange timers forberedelse og gi’r ny inspiration.
Ordene stammer fra Sproggrens egen ordbank på over 20.000 ord.

Populær LÆSEHYGGE

E-bogen LÆSEHYGGE

er efterhånden blevet downloadet mere end 10.000 gange. Bruges af forældre, pædagoger, lærere og bibliotekarer i hele landet til at sprede glæde og læselyst blandt børn.
Læsehygge findes også som 3 mail-serier eller som fysisk bog.

Bevægelse til tosprogede

DSA = Dansk2 i Bevægelse

Den faglige ’familie’ blev i 2016 udvidet med materialer og inspiration til Dansk som Andetsprog.
Aktiviteterne er udviklet for at give plads til mere dialog, glæde og bevægelse, og emnerne er relateret til deltagernes hverdag.

 

Vendekortene kan selv

Sproggrens over 1.000 vendekort

Et vendekort har f.eks. en opgave på den ene side og facit på den anden. Kortene kan bruges til dansk, matematik, engelsk og dansk2.
Ideelle til pararbejde og velegnet til selvkontrollerende opgaver og lektiehjælp.

 

Konceptbeskrivelse

Sproggren blev dannet 14. november 2008 med det formål at gøre såvel undervisning som læring mere inspirerende ved at få kroppen med.
Stifter og udvikler Merete Løvgreens vision var og er stadig at skabe helt konkrete aktiviteter og oplæg til lærere og undervisere, så de nemt og hurtigt kan inddrage bevægelse i deres lektioner uden at miste det faglige fokus.
Derudover skabes der løbende tips, inspiration og opgavekort til forældre og lektiehjælpere, som træner de basale færdigheder uden for skolen.
Det har bl.a. resulteret i e-bogen LÆSEHYGGE, som utallige familier, lærere, pædagoger og bibliotekarer allerede har downloadet.
Start-Pakker til skolestartere er ligeledes blevet populære, når forældre vil sikre den basale viden.
Det store ønske er at give mange flere børn, unge og voksne lyst til og mulighed for at lære de vigtigste fag – dansk, engelsk og matematik – så de har større mulighed for at få en uddannelse.
For at sprede budskabet om metoden Sprog & Tal i Bevægelse holdes der kurser bl.a. via CFU og på den enkelte skole.
I 2016 rundede Sproggren skole nr. 600 her i Danmark, hvor man bruger aktiviteterne, lige som mange forældre er blevet inspireret af konceptet Lektiehygge. Flere camps i landet bruger nu også materialerne, når børn og unge skal rykkes hurtigt både fagligt og personligt.
I 2016 fik Dansk2 i Bevægelse til voksne nydanskere premiere, og flere idéer får løbende lov til at folde sig ud i takt med jeres ønsker, behov og forslag.