Sproggren

Gå Dansk / Konceptet


– et koncept til inspiration for Venligboere og andre, som gerne vil række hånden ud til vores nye naboer, men har brug for et nemt og uforpligtende sted at starte

Genvej til GÅ DANSK-tips og inspiration på jeres vej gennem steder, kultur og sprog

GÅ DANSK på Facebook

FOLDER
– lige til at downloade og dele med andre (TAK ;o)

Gå_Dansk-folder_Sproggren
TV-indslag om GÅ DANSK på TV Øst 24/7/2016

Fin omtale i Sjællandske 27/6/2016

GaaDansk_Artikel_Sjaellandske_Sproggren

 HVAD?

 • En opfordring til danskere om at gå en tur og tale lidt med de flygtninge, som er kommet til deres lokalområde. Integration via motion.
 • En idé til, hvordan man nemt og på en afslappet måde kan gøre en lille ting, som dog kan få stor betydning for et andet menneskes liv.
 • Et forsøg på at forebygge parallelsamfund, hvor alle er bange for hinanden, og ingen taler sammen, fordi vi tror, det kræver for meget af os.
 • Et forum, hvor mennesker kan mødes på tværs af alder, nationalitet, køn, religion og sprog i det tidsrum, de orker – fordi de vil.
 • Et udgangspunkt og en mulighed for mange flere private initiativer med spandevis af te, spændende mad, praktisk hjælp, tolkning i det små = venskaber på tværs af kulturer.

 HVEM?

 • Alle, som kunne ha’ lyst til at møde andre mennesker med et åbent sind – Venligboere eller ej.
 • Alle, der kan gå selv eller skubbes fremad på hjul. Studerende, kørestolsbrugere, børn, stavgængere, spejdere, handicappede, unge forældre, ældre mennesker og rodløse teenagere. Ensomme mennesker eller bare folk, der er åbne for nye relationer og nysgerrige på kultur og sprog.
 • Mennesker, som selv er kommet som flygtninge og nu bor fast i Danmark, og som derfor ved, hvor svært det er at være ny i vores land.
 • Alle, som har lyst til at gøre noget for deres nye naboer, men måske mangler tid eller mod til at involvere sig mere. Tid til at deltage i møder, flytte møbler, invitere til aftensmad i privaten, være på de sociale medier, sortere tøj, lave lektiehjælp eller tage til cafémøder hver lørdag.
 


 HVORFOR?

 • Gang er en af de bedste motionsformer, fordi den ikke belaster kroppen for meget og er super for både fysik og psyke.
 • Gang giver mulighed for at opleve Danmarks forskellige årstider fra den mest ærlige, blide og barske side med alle de skift, der findes i naturen.
 • Gang giver friere tanker og sætter gang i snakken, mens de naturlige pauser ikke opleves som pinlige, fordi alle stadig foretager sig noget.
 • Gang kan være ganske meditativ og dermed også indbyde til fin og tryg tavshed i fællesskab med andre mennesker.
 • Gåture i lokalområdet giver en oplagt mulighed for at vise, hvor man køber billigt ind, hvor man kan finde genveje til byen, legepladser for børnene, grønne områder, sportsfaciliteter, bibliotek og andre gratis glæder m.m.
 • Gåture i skoven kan give kendskab til vores natur og også give den vigtige information om, at der ikke findes farlige dyr gående frit i vores natur.
 • Gåture kan inddrage foreninger, institutioner, skoler, projekter for ensomme mennesker m.m.
 • Gåture og oplevelser kan give anledning til et helt basalt ordforråd med vores mest gængse udtryk fra dagligdagen brugt i en naturlig og autentisk sammenhæng.

 HVORFOR?

 • Gåture kan give viden om vores land og kultur, vaner og normer, takt og tone, uskrevne regler og måder at begå sig på, så man ikke træder helt ved siden af.
 • En gåtur kan give lyst til at tage en kop te i naturen eller bagefter hos den ene eller anden part. Næste gang måske en let frokost..
 • En gåtur kan føre til løse bekendtskaber og dybe venskaber, helende smil og tro på eget værd.
 • En gåtur kan være lige den håndsrækning, der skal til for at bryde en ond cirkel af ensomhed og give følelsen af, at der er brug for én, mens det på den anden side kan få et menneske til at føle sig velkommen og dermed ønske at blive en del af vores samfund.
 • At gå og bevæge sig, mens man lærer nye ord, gør det nemmere at huske bagefter, fordi det abstrakte sprog kobles til den konkrete bevægelse/følelse og således lagres flere steder.
 • En god gåtur og frisk luft kan være et tiltrængt afbræk i en ensformig hverdag – for alle.
 • En frivillig og uforpligtende gåtur kan være præcis det lille skub for en person, der egentlig gerne vil hjælpe, men som ikke kan overskue at pløje igennem hundredvis af opslag på Facebook for at finde et nemt sted at starte.
 


 HVORDAN?

I samarbejde med det lokale asylcenter og/eller en undergruppe af Venligboerne aftaler man et ugentligt tidspunkt og mødested, hvor man så bare tropper op med et åbent sind, uanset hvem man er.

Da det bør være tilgængeligt for alle, vil det være en stor hjælp, hvis man – ud over deling i diverse grupper på Facebook – kunne involvere lokalaviserne, bibliotekerne m.m. og få det omtalt der. Her tænker jeg også på de mange ældre, som stadig får flest af deres lokale nyheder ad denne vej, og som måske kunne få hul på deres egen ensomhed ad denne vej.

Til at starte med kan man bare gå en kortere tur i lokalområdet, måske rundt i byen, gennem skoven, ned til havnen, langs stranden – alt efter område og afstande. Det skal være helt op til deltagerne, og her må folk byde ind med forslag og være fleksible blot for at starte et sted.

Næste gang kan man så måske aftale at dele sig op til en kort og længere tur, se noget specifikt, gå på opdagelse i byen osv.

Det skal være deltagernes behov og lyst, som styrer det, og hvis der opstår en naturlig trang til at lave ruter og planer, så er det også fint.

Tanken er, at en fælles ugentlig gåtur kan være springbrættet til at arrangere andre ture i mindre grupper, over større afstande, mere motionsagtigt, løbeklubber, særlige naturoplevelser, folk med samme interesser, folk inden for samme aldersgrupper osv.

Derfor skal udgangspunktet ikke skabe for snævre rammer, men fremfor alt få folk op af stolene og ud i den friske luft med andre ligesindede.

Får du lyst til at gå med?

 

Gå_Dansk1_Sproggren

GÅ DANSK-FOLDER
– lige til at downloade og dele med andre (TAK ;o)

#GaaDansk  #GåDansk

GÅ DANSK på Facebook

Sproggrens DANSK

Sprog i Bevægelse til 1.-10. kl.

Grammatik og stavning – også til unge og voksne. Instruktionerne gør det nemt at formulere læringsmål, og det faglige indhold følger Fælles Mål. Sparer dig for mange timers forberedelse og gi’r ny inspiration.
Ordene stammer fra Sproggrens egen ordbank på over 20.000 ord.

Populær LÆSEHYGGE

LÆSEHYGGE

er en yderst populær forældreguide til børns læsetræning fyldt med inspiration, gode råd og konkurrencer. 
Bruges også af pædagoger, lærere og bibliotekarer i hele landet til at sprede glæde og læselyst blandt børn i 0.-5. kl. 
Læsehygge findes som e-bog, lydbog, punktbog.

Bevægelse til tosprogede

DSA = Dansk2 i Bevægelse

Den faglige ’familie’ blev i 2016 udvidet med materialer og inspiration til Dansk som Andetsprog.
Aktiviteterne er udviklet for at give plads til mere dialog, glæde og bevægelse, og emnerne er relateret til det praksisnære ordforråd. Velegnet til både sprogcentre og modtageklasser.

 

Vendekortene kan selv

Sproggrens over 1.000 vendekort

Et vendekort har f.eks. en opgave på den ene side og facit på den anden. Kortene kan bruges til dansk, matematik, engelsk og dansk2/DSA. Læs mere her om de mange muligheder.
Ideelle til pararbejde og velegnet til selvkontrollerende opgaver og lektiehjælp.
Find dem på BubbleMinds.dk

 

Konceptbeskrivelse

Sproggren blev dannet 14. november 2008 med det formål at gøre såvel undervisning som læring mere inspirerende ved at få kroppen med.
Stifter og udvikler Merete Løvgreens vision var og er stadig at skabe helt konkrete aktiviteter og oplæg til lærere og undervisere, så de nemt og hurtigt kan inddrage bevægelse i deres lektioner uden at miste det faglige fokus.
Derudover skabes der løbende tips, inspiration og opgavekort til forældre og lektiehjælpere, som træner de basale færdigheder uden for skolen.
Det har bl.a. resulteret i bogen LÆSEHYGGE, som utallige familier, lærere, pædagoger og bibliotekarer allerede benytter. 
Det store ønske er at give mange flere børn, unge og voksne lyst til og mulighed for at lære de vigtigste fag – dansk, engelsk og matematik – så de har større mulighed for at få en uddannelse.
For at sprede budskabet om metoden Sprog & Tal i Bevægelse har der været afholdt utallige kurser bl.a. via CFU og på den enkelte skole.
I 2018 rundede Sproggren skole nr. 800 her i Danmark, hvor man har investeret i aktiviteterne, lige som mange forældre er blevet inspireret af konceptet Lektiehygge. Flere camps i landet bruger nu også materialerne, når børn og unge skal rykkes hurtigt både fagligt og personligt.