Sproggren

Sagt om Dansk2


Læs her, hvad kursister, undervisere og leder mener om Dansk2 i Bevægelse:

GALLERI – DANSK2 

Giver god og positiv energi. 

Arbejdsarkene fungerede godt. De mundtlige aktiviteter var ikke helt udfordrende nok for alle på holdet.

Rigtig godt for det sociale miljø.

Gav super god stemning og meget snak om sprog – god træning af ordforråd.

Det vil vi gerne ha’ lidt af hver dag.

En anden måde at komme omkring vokabular på.

Dejligt at få lov til at røre sig – ellers er det en meget lang dag.

Fungerer fint som repetitionsmateriale.

Sjovt, meget sjovt!

Et andet og mere socialt/kommunikativt læringsrum skabes.

Jeg forstår det bedre nu.

Noget gik helt fint – andet krævede en del hjælp, men der begyndte de også at hjælpe hinanden.
Egner sig helt perfekt til undervisning efter frokost, hvor kursisterne er trætte og uoplagte.

God måde at ryste holdet lidt sammen på.

Super med andre måder at komme igennem stoffet på.

Man lærer også hinanden bedre at kende, fordi man skal snakke sammen.

Kursisterne vær mægtig begejstrede – mange smil over hele linjen.

De fik meget ud af at arbejde med ordkort.

Noget af det var for svært, men formen er sjov, og de vil gerne prøve igen.

Et godt supplement til almindelig undervisning, som ofte er tekstbåret og meget mere lærerstyret.

Giver god dynamik.

Dejligt at få tid til at sige meget mere i timen.

Giver god og effektiv træning af både ordforråd og udtale, fordi de snakker næsten hele tiden.

Rigtig rart med afveksling fra bøgerne.
 
Dansk2_UCplus_Sproggren_72
Jeg har været utrolig glad for at være med til at udvikle undervisningsmaterialer sammen med Merete Løvgreen. Det har betydet, at vi har fået noget materiale, der er målrettet vores kursister og vores ønsker. Merete har med sine sprudlende kreative evner kreeret et undervisningsmateriale, der kan differentieres i det uendelige. Det er kun vores egen fantasi, der sætter grænser.
På de lavere moduler er det helt genialt at kunne tale om ordene og derefter kategorisere dem. Efterhånden som der er progression, kan man lave sætninger, dialoger, spørgsmål, quiz og byt eller skrive historier, hvor ordene indgår. På de højere moduler og danskuddannelse 2 og 3 kan man konstruere nogle sværere opgaver, og der er derfor der ingen grænser for ens muligheder for at variere undervisningen. Læs mere..
Helle Burild, Sprogkonsulent på DU 1
 

Dansk2_UCplus_Sproggren_18 
Sproggrens materialer er et velvalgt supplement til undervisning i dansk som andetsprog. Det giver både en sjovere og mere håndgribelig indføring i grammatiske begreber og en mere kreativ og afvekslende måde at arbejde med gængse emner som familie, klokken, årstider, arbejde, højtider m.m. på. 
Vi har med stor succes afprøvet materialet på alle tre danskuddannelser. Og særligt kursisterne på hele DU1 og de lavere moduler på DU2 og DU3 har nydt den variation, som Sproggrens materialer giver til undervisningen.  Materialet er lækkert med en hurtig og overskuelig lærervejledning samt gode forslag til differentiering. Det inspirerer lærerne til selv at finde nye måder at anvende materialet på og til at gøre deres undervisning mere kreativ og øvelsesbaseret.
Vi oplever, at det giver kursisterne høj energi og glæde ved at lære. De tilbageholdende tør prøve mere, og dialogen bliver altafgørende, da opgaverne løses ved at samarbejde. På den måde medvirker det også til at forbedre det sociale miljø i klassen. Som prikken over i´et, er emnerne tilpasset de emner og det ordforråd, som vi arbejder med.
Kort sagt er Sproggrens materialer et meget kærkomment supplement, som skiller sig markant ud fra det øvrige lærebogsmateriale til danskuddannelserne.
Nina Voigt, Sprogcenterchef

 

GALLERI – DANSK2 

Sproggrens DANSK

Sprog i Bevægelse til 1.-10. kl.

Grammatik og stavning – også til unge og voksne. Instruktionerne gør det nemt at formulere læringsmål, og det faglige indhold følger Fælles Mål. Sparer dig for mange timers forberedelse og gi’r ny inspiration.
Ordene stammer fra Sproggrens egen ordbank på over 20.000 ord.

Populær LÆSEHYGGE

LÆSEHYGGE

er en yderst populær forældreguide til børns læsetræning fyldt med inspiration, gode råd og konkurrencer. 
Bruges også af pædagoger, lærere og bibliotekarer i hele landet til at sprede glæde og læselyst blandt børn i 0.-5. kl. 
Læsehygge findes som e-bog, lydbog, punktbog.

Bevægelse til tosprogede

DSA = Dansk2 i Bevægelse

Den faglige ’familie’ blev i 2016 udvidet med materialer og inspiration til Dansk som Andetsprog.
Aktiviteterne er udviklet for at give plads til mere dialog, glæde og bevægelse, og emnerne er relateret til det praksisnære ordforråd. Velegnet til både sprogcentre og modtageklasser.

 

Vendekortene kan selv

Sproggrens over 1.000 vendekort

Et vendekort har f.eks. en opgave på den ene side og facit på den anden. Kortene kan bruges til dansk, matematik, engelsk og dansk2/DSA. Læs mere her om de mange muligheder.
Ideelle til pararbejde og velegnet til selvkontrollerende opgaver og lektiehjælp.
Find dem på BubbleMinds.dk

 

Konceptbeskrivelse

Sproggren blev dannet 14. november 2008 med det formål at gøre såvel undervisning som læring mere inspirerende ved at få kroppen med.
Stifter og udvikler Merete Løvgreens vision var og er stadig at skabe helt konkrete aktiviteter og oplæg til lærere og undervisere, så de nemt og hurtigt kan inddrage bevægelse i deres lektioner uden at miste det faglige fokus.
Derudover skabes der løbende tips, inspiration og opgavekort til forældre og lektiehjælpere, som træner de basale færdigheder uden for skolen.
Det har bl.a. resulteret i bogen LÆSEHYGGE, som utallige familier, lærere, pædagoger og bibliotekarer allerede benytter. 
Det store ønske er at give mange flere børn, unge og voksne lyst til og mulighed for at lære de vigtigste fag – dansk, engelsk og matematik – så de har større mulighed for at få en uddannelse.
For at sprede budskabet om metoden Sprog & Tal i Bevægelse har der været afholdt utallige kurser bl.a. via CFU og på den enkelte skole.
I 2018 rundede Sproggren skole nr. 800 her i Danmark, hvor man har investeret i aktiviteterne, lige som mange forældre er blevet inspireret af konceptet Lektiehygge. Flere camps i landet bruger nu også materialerne, når børn og unge skal rykkes hurtigt både fagligt og personligt.