Sproggren

Kommuner


Vil man i kommunen lave en fælles indsats for skolerne?

Så er det muligt at bestille et kursus, som samler lærere eller pædagoger fra forskellige skoler.

Det giver hver skole en eller flere ressourcepersoner, som kan sprede relevant viden om konkrete bevægelsesaktiviteter i de ‘boglige’ fag, så den fysiske aktivitet går hånd i hånd med gængse emner i dansk, matematik og engelsk. Kurset kan også give idéer til camps i forhold til værkstedsundervisning, fordybelse, specialundervisning m.m.
Idéerne kan også sagtens overføres til andre fag, differentieres ift. alder og niveau samt justeres, så der kan skabes flere lektioner med indbygget progression over hvert emne.

Velkommen til Sproggren-kursus

Kontakt udvikler og kursusholder Merete Løvgreen på tlf.: 28 43 62 00 eller mail: merete@sproggren.dk med konkrete tanker og ønsker, så kurset kan skræddersys til netop jeres kommune.

Prisen er som udgangspunkt kr. 2.500,- pr. time 
+ transport i egen bil fra Næstved.

Jeg synes dit samlede oplæg var rigtig godt og varieret, og det gav lærerne fine og håndgribelige værktøjer, som de enkeltvis og i fællesskab kunne arbejde videre med. Så tak for det. 
Helle Rosenfeldt Aaberg, Skolekonsulent, Gladsaxe Kommune

Tak for forrygende 2 timer i dit selskab. Jeg har fået mange tilbagemeldinger fra lærere, der er blevet meget inspireret og motiveret til at komme i gang.
Tenna Terney, Idrætskoordinator, Rødovre Kommune

Få flere referencer og anbefalinger fra kursister, konsulenter og ledere.

Sproggrens DANSK

Sprog i Bevægelse til 1.-10. kl.

Grammatik og stavning – også til unge og voksne. Instruktionerne gør det nemt at formulere læringsmål, og det faglige indhold følger Fælles Mål. Sparer dig for mange timers forberedelse og gi’r ny inspiration.
Ordene stammer fra Sproggrens egen ordbank på over 20.000 ord.

Populær LÆSEHYGGE

LÆSEHYGGE

er en yderst populær forældreguide til børns læsetræning fyldt med inspiration, gode råd og konkurrencer. 
Bruges også af pædagoger, lærere og bibliotekarer i hele landet til at sprede glæde og læselyst blandt børn i 0.-5. kl. 
Læsehygge findes som e-bog, lydbog, punktbog.

Bevægelse til tosprogede

DSA = Dansk2 i Bevægelse

Den faglige ’familie’ blev i 2016 udvidet med materialer og inspiration til Dansk som Andetsprog.
Aktiviteterne er udviklet for at give plads til mere dialog, glæde og bevægelse, og emnerne er relateret til det praksisnære ordforråd. Velegnet til både sprogcentre og modtageklasser.

 

Vendekortene kan selv

Sproggrens over 1.000 vendekort

Et vendekort har f.eks. en opgave på den ene side og facit på den anden. Kortene kan bruges til dansk, matematik, engelsk og dansk2/DSA. Læs mere her om de mange muligheder.
Ideelle til pararbejde og velegnet til selvkontrollerende opgaver og lektiehjælp.
Find dem på BubbleMinds.dk

 

Konceptbeskrivelse

Sproggren blev dannet 14. november 2008 med det formål at gøre såvel undervisning som læring mere inspirerende ved at få kroppen med.
Stifter og udvikler Merete Løvgreens vision var og er stadig at skabe helt konkrete aktiviteter og oplæg til lærere og undervisere, så de nemt og hurtigt kan inddrage bevægelse i deres lektioner uden at miste det faglige fokus.
Derudover skabes der løbende tips, inspiration og opgavekort til forældre og lektiehjælpere, som træner de basale færdigheder uden for skolen.
Det har bl.a. resulteret i bogen LÆSEHYGGE, som utallige familier, lærere, pædagoger og bibliotekarer allerede benytter. 
Det store ønske er at give mange flere børn, unge og voksne lyst til og mulighed for at lære de vigtigste fag – dansk, engelsk og matematik – så de har større mulighed for at få en uddannelse.
For at sprede budskabet om metoden Sprog & Tal i Bevægelse har der været afholdt utallige kurser bl.a. via CFU og på den enkelte skole.
I 2018 rundede Sproggren skole nr. 800 her i Danmark, hvor man har investeret i aktiviteterne, lige som mange forældre er blevet inspireret af konceptet Lektiehygge. Flere camps i landet bruger nu også materialerne, når børn og unge skal rykkes hurtigt både fagligt og personligt.