Sproggren

Dansk2-oversigt


DANSK2 I BEVÆGELSE
– en oversigt over dansk som andetsprogs-materialer til unge & voksne


Som underviser kan du her få en hjælpende hånd i forhold til helt konkrete materialer, som kan bruges med det samme. Ord og sætninger er lavet klar til dig i forhold til helt gængse og relevante emner til hhv. DU1/2/3. Du sparer derved mange timers forberedelse.

Materialerne lægger op til, at du kan få bevægelse og fordybelse ind i din undervisning, så du kan skabe variation i forhold til de skriftlige opgaver og såmænd også supplere med dine egne gode idéer. På denne måde kan du nå alle dine kursister – uanset læringsstil.  

GALLERI – DANSK2


Til denne målgruppe har jeg ydermere haft ekstra fokus på at vælge ord og sætninger, der er alderssvarende og relevante, så man til trods for niveauet ikke føler eksemplerne for barnlige. 

Kroppen_D2_SproggrenBevægelsesgraden kan justeres i forhold til temperament, kursister og fysiske rammer.

Materialet kan også snildt bruges til fordybelse i mindre grupper, som pararbejde eller individuelle forløb m.m. 

 

 

Til hver aktivitet får du en overskuelig instruktion med angivelse af fagligt emne, materiale-behov, samarbejdsformer og estimeret tidsforbrug + opgavekort, skilte, arbejdsark og facitlister – lige til at gå til.
På bagsiden finder du desuden en illustration, som kan give dig et hurtigere overblik over aktiviteterne.
Derudover får du en mappe med introduktion til Dansk2 i Bevægelse, en kort lærervejledning og gode råd til brug af materialerne, så du kan komme hurtigt og trygt i gang.  

Materialerne fås i flere udgaver alt efter behov, tid og økonomi, så sprogskoler såvel som private lektiehjælpere kan finde noget relevant.  

Med en SKOLELICENS  får alle skolens lærere, vikarer og pædagoger adgang til aktiviteter og opgavekort. Hvor som helst – når som helst. En unik mulighed for at spare timevis af forberedelse og altid være klar til bevægelse og fordybelse i undervisningen.

 

  DANSK2-KASSER
Dansk2-Kasse_eksempel_Sproggren
10 aktiviteter, vendekort, alfabeter og ordklasse-oversigter.
Indholdsoversigt + lærervejledning.
Leveres i solid plastkasse. 

Kr. 5.999,- inkl. moms
  VENDEKORT
Vendekort-Mad_Sproggren
Vendekort har tekst på begge sider. Til ordforråd, udtale, bøjninger og dialog. Som færdige kort og som pdf-filer. 

Fra kr. 49,- inkl. moms

 
  KVIKKØB
DSA_Sproggren1 enkelt aktivitet ad gangen som pdf-fil.

Fra kr. 19,- inkl. moms 

 VIKAR-MAPPER
D2-VIKAR-MAPPE_eksempel_Sproggren
3 aktiviteter, indholdsoversigt + lærervejledning.

Kr. 1.199,- inkl. moms
 
 KOPIMAPPER
DSA_Kopimapper_Sproggren
Kopimappe med 5 forskellige aktiviteter. Giver stor frihed og fleksibilitet – især i forhold til større klassekvotienter.

Kr. 899,- inkl. moms

  ORDKLASSE-PLAKATER
Ordklasse-plakater_Sproggren
11 stk. – A4-format – overblik, eksempler
og grammatiske betegnelser på latin med danske forklaringer.

Kr. 249,- inkl. moms

 
 
Sproggrens DANSK

Sprog i Bevægelse til 1.-10. kl.

Grammatik og stavning – også til unge og voksne. Instruktionerne gør det nemt at formulere læringsmål, og det faglige indhold følger Fælles Mål. Sparer dig for mange timers forberedelse og gi’r ny inspiration.
Ordene stammer fra Sproggrens egen ordbank på over 20.000 ord.

Populær LÆSEHYGGE

E-bogen LÆSEHYGGE

er efterhånden blevet downloadet mere end 10.000 gange. Bruges af forældre, pædagoger, lærere og bibliotekarer i hele landet til at sprede glæde og læselyst blandt børn.
Læsehygge findes også som 3 mail-serier eller som fysisk bog.

Bevægelse til tosprogede

DSA = Dansk2 i Bevægelse

Den faglige ’familie’ blev i 2016 udvidet med materialer og inspiration til Dansk som Andetsprog.
Aktiviteterne er udviklet for at give plads til mere dialog, glæde og bevægelse, og emnerne er relateret til deltagernes hverdag.

 

Vendekortene kan selv

Sproggrens over 1.000 vendekort

Et vendekort har f.eks. en opgave på den ene side og facit på den anden. Kortene kan bruges til dansk, matematik, engelsk og dansk2.
Ideelle til pararbejde og velegnet til selvkontrollerende opgaver og lektiehjælp.

 

Konceptbeskrivelse

Sproggren blev dannet 14. november 2008 med det formål at gøre såvel undervisning som læring mere inspirerende ved at få kroppen med.
Stifter og udvikler Merete Løvgreens vision var og er stadig at skabe helt konkrete aktiviteter og oplæg til lærere og undervisere, så de nemt og hurtigt kan inddrage bevægelse i deres lektioner uden at miste det faglige fokus.
Derudover skabes der løbende tips, inspiration og opgavekort til forældre og lektiehjælpere, som træner de basale færdigheder uden for skolen.
Det har bl.a. resulteret i e-bogen LÆSEHYGGE, som utallige familier, lærere, pædagoger og bibliotekarer allerede har downloadet.
Start-Pakker til skolestartere er ligeledes blevet populære, når forældre vil sikre den basale viden.
Det store ønske er at give mange flere børn, unge og voksne lyst til og mulighed for at lære de vigtigste fag – dansk, engelsk og matematik – så de har større mulighed for at få en uddannelse.
For at sprede budskabet om metoden Sprog & Tal i Bevægelse holdes der kurser bl.a. via CFU og på den enkelte skole.
I 2016 rundede Sproggren skole nr. 600 her i Danmark, hvor man bruger aktiviteterne, lige som mange forældre er blevet inspireret af konceptet Lektiehygge. Flere camps i landet bruger nu også materialerne, når børn og unge skal rykkes hurtigt både fagligt og personligt.
I 2016 fik Dansk2 i Bevægelse til voksne nydanskere premiere, og flere idéer får løbende lov til at folde sig ud i takt med jeres ønsker, behov og forslag.