Sproggren

Dansk2/DSA – en oversigt


DANSK2 I BEVÆGELSE
– en oversigt over dansk som andetsprogs-materialer til børn, unge & voksne


Som underviser kan du her få en hjælpende hånd i forhold til helt konkrete materialer, som kan bruges med det samme. Ord og sætninger er lavet klar til dig i forhold til helt gængse og relevante emner til hhv. DU1/2/3, men også modtageklasser i folkeskolen. Du sparer derved mange timers forberedelse.

Materialerne lægger op til, at du kan få bevægelse og fordybelse ind i din undervisning, så du kan skabe variation i forhold til de skriftlige opgaver og såmænd også supplere med dine egne gode idéer. På denne måde kan du nå alle dine elever/kursister – uanset læringsstil.  

GALLERI – DANSK2


Til denne målgruppe har jeg ydermere haft ekstra fokus på at vælge ord og sætninger, der er alderssvarende og relevante, så man til trods for niveauet ikke føler eksemplerne for barnlige. 

Kroppen_D2_SproggrenBevægelsesgraden kan justeres i forhold til temperament, deltagere og fysiske rammer.

Materialet kan også snildt bruges til fordybelse i mindre grupper, som pararbejde eller individuelle forløb m.m. 

 

 

Til hver aktivitet får du en overskuelig instruktion med angivelse af fagligt emne, materiale-behov, samarbejdsformer og estimeret tidsforbrug + opgavekort, skilte, arbejdsark og facitlister – lige til at gå til.
På bagsiden finder du desuden en illustration, som kan give dig et hurtigere overblik over aktiviteterne.
Derudover får du en mappe med introduktion til Dansk2 i Bevægelse, en kort lærervejledning og gode råd til brug af materialerne, så du kan komme hurtigt og trygt i gang.  

Sproggrens DANSK

Sprog i Bevægelse til 1.-10. kl.

Grammatik og stavning – også til unge og voksne. Instruktionerne gør det nemt at formulere læringsmål, og det faglige indhold følger Fælles Mål. Sparer dig for mange timers forberedelse og gi’r ny inspiration.
Ordene stammer fra Sproggrens egen ordbank på over 20.000 ord.

Populær LÆSEHYGGE

LÆSEHYGGE

er en yderst populær forældreguide til børns læsetræning fyldt med inspiration, gode råd og konkurrencer. 
Bruges også af pædagoger, lærere og bibliotekarer i hele landet til at sprede glæde og læselyst blandt børn i 0.-5. kl. 
Læsehygge findes som e-bog, lydbog, punktbog.

Bevægelse til tosprogede

DSA = Dansk2 i Bevægelse

Den faglige ’familie’ blev i 2016 udvidet med materialer og inspiration til Dansk som Andetsprog.
Aktiviteterne er udviklet for at give plads til mere dialog, glæde og bevægelse, og emnerne er relateret til det praksisnære ordforråd. Velegnet til både sprogcentre og modtageklasser.

 

Vendekortene kan selv

Sproggrens over 1.000 vendekort

Et vendekort har f.eks. en opgave på den ene side og facit på den anden. Kortene kan bruges til dansk, matematik, engelsk og dansk2/DSA. Læs mere her om de mange muligheder.
Ideelle til pararbejde og velegnet til selvkontrollerende opgaver og lektiehjælp.
Find dem på BubbleMinds.dk

 

Konceptbeskrivelse

Sproggren blev dannet 14. november 2008 med det formål at gøre såvel undervisning som læring mere inspirerende ved at få kroppen med.
Stifter og udvikler Merete Løvgreens vision var og er stadig at skabe helt konkrete aktiviteter og oplæg til lærere og undervisere, så de nemt og hurtigt kan inddrage bevægelse i deres lektioner uden at miste det faglige fokus.
Derudover skabes der løbende tips, inspiration og opgavekort til forældre og lektiehjælpere, som træner de basale færdigheder uden for skolen.
Det har bl.a. resulteret i bogen LÆSEHYGGE, som utallige familier, lærere, pædagoger og bibliotekarer allerede benytter. 
Det store ønske er at give mange flere børn, unge og voksne lyst til og mulighed for at lære de vigtigste fag – dansk, engelsk og matematik – så de har større mulighed for at få en uddannelse.
For at sprede budskabet om metoden Sprog & Tal i Bevægelse har der været afholdt utallige kurser bl.a. via CFU og på den enkelte skole.
I 2018 rundede Sproggren skole nr. 800 her i Danmark, hvor man har investeret i aktiviteterne, lige som mange forældre er blevet inspireret af konceptet Lektiehygge. Flere camps i landet bruger nu også materialerne, når børn og unge skal rykkes hurtigt både fagligt og personligt.