Sproggren

Fagpersoner


Fagpersoner fortæller om deres syn på Sprog & Tal i Bevægelse


“Det er ved at blive nogle af mine OG børnenes yndlingsdansktimer!”
Merete, jeg er ved at få arbejdet mig igennem din kuffert- dansk med bevægelse i mellemtrinet. Jeg synes at grammatik er så røvsygt, men når jeg deler klassen op i grupper, med hver deres holdkaptajn og laver roterende grammatik værksteder- med blandt andet dine øvelser- så er det ved at blive både nogle af mine OG børnenes yndlingsdansktimer! Yay!
Naja Skott Olesen, dansklærer


“Det lyder som om, du har været med til at hjælpe mange skoler med at få læring og bevægelse til at gå hånd i hånd..”
Jeg er glad for at læse om dit engagement og din beskrivelse af dit arbejde med at gøre bevægelse til en del af hverdagen på landets skoler. Det lyder som om, du har været med til at hjælpe mange skoler med at få læring og bevægelse til at gå hånd i hånd, og til at gøre bevægelse til en naturlig del af børns skoledag.
Det er forskelligt, hvor langt skolerne er med at integrere bevægelse i børnenes skoledag. På nogle skoler har bevægelse været en del af skoledagen allerede før reformen. På andre skoler er det nyt at sammentænke læring og bevægelse, og her er jeg sikker på, at dit redskab kan være en hjælp for mange lærere og pædagoger.
Ellen Trane Nørby, Minister for Børn, Undervisning og Ligestilling (2015)


“En del af vores kursister er udfordrede både psykisk og fysisk, og her er det en kæmpe fordel at bruge noget materiale, der forudsætter, at man bevæger sig..”
Jeg underviser på danskuddannelse 1 – modul 2, 3 og 4. Det er kursister med ingen eller begrænset skolegang fra deres hjemland. Min undervisning er derfor præget af stor brug af visuelle og auditive undervisningsmidler, da jeg i høj grad lægger vægt på, at kursisterne skal have opbygget et ordforråd og have udvidet deres kommunikative kompetencer, så de kan føre samtaler ”ude i verden”. 
Jeg har været utrolig glad for at være med til at udvikle undervisningsmaterialer sammen med Merete Løvgreen. Det har betydet, at vi har fået noget materiale, der er målrettet vores kursister og vores ønsker. Merete har med sine sprudlende kreative evner kreeret et undervisningsmateriale, der kan differentieres i det uendelige, det er kun vores egen fantasi, der sætter grænser.
Det har virkelig været en lettelse, at der pludselig findes noget undervisningsmateriale, der er målrettet kursisternes niveau og som matcher de emner, de skal omkring på danskuddannelserne. Derudover har det den kvalitet, at en del af vores kursister er udfordrede både psykisk og fysisk, og her er det en kæmpe fordel at bruge noget materiale, der forudsætter, at man bevæger sig og bliver ”tvunget” til at tale med hinanden for at løse opgaverne.
Helle Burild, Sprogkonsulent på DU1, UCplus A/S, Greve


“Som lærer skal man ikke være bleg for selv at indgå aktivt på lige vilkår med eleverne. Resultatet er faglig progression og glade, motiverede og AKTIVE elever!”
I forbindelse med min praktik på 3. årgang på Læreruddannelsen, havde jeg fornøjelsen af at kunne afprøve en anderledes grammatikundervisning i dansk til mellemtrinnet vha. Sproggrens konkrete materiale. Min elevgruppe bestod af elever med diverse skrivevanskeligheder, hvor den traditionelle tavleundervisning i grammatik havde fejlet. Hertil har Sprog i Bevægelse været middel til at skabe fornyet tiltro til egne evner hos mine elever.
Det har været en unik oplevelse at benytte konkret materialet i undervisningen som kobling fra teori til praksis og se, hvordan eleverne har taget imod tilbuddet om at lave undervisningsaktiviteter med fokus på bevægelse, der virkelig udfordrer den traditionelle grammatikgennemgang. Mit indtryk er, at SiB har en stor undervisningsmæssig værdi, da materialet er nemt og praktisk at benytte både i større og mindre elevgrupper. Derudover er det min erfaring, at eleverne ved fordybelse i de enkelte aktiviteter ikke alene lærer at ræsonnere over brugen af diverse staveregler og derved udvider deres faglige horisont, men samtidig dygtiggør deres samarbejdskompetencer. En vigtig pointe er, at man som lærer ikke skal være bleg for selv at indgå aktivt på lige vilkår med eleverne. Resultatet er faglig progression og glade, motiverede og AKTIVE elever!
Mark Lundorf Poulsen, kommende dansklærer


“1.a havde en fantastisk oplevelse med løbet.”
Vi brugte den lokale naturlegeplads, hvor eleverne indenfor afgrænsningerne kunne løbe rundt i hold og løse opgaverne. Vi havde sat dem rundt på området, i træer/buske, gynge, bænk osv. Posterne var sat højt som lavt.
Vi var en del voksne, så eleverne kunne få hjælp til at læse, og så opgaverne ikke blev misforstået. Det var helt igennem en rigtig hyggelig dag, som eleverne gerne vil prøve igen. For mig var det super nemt at gå til og krævede næsten ingen forberedelse. Fedt og tak for det!
Gitte Ankjær Pedersen, Havdrup Skole


“Projektet Sproggren er et interessant input i forhold til kombinationen af faglig undervisning og bevægelse.”
Jeg sætter stor pris på, at mennesker, der kender folkeskolen indefra, bruger tid og kræfter på at tænke udvikling og forbedring af undervisningen.
Jeg er helt enig med dig i, at det er vigtigt at give plads til nye måder at undervise på, hvis vi skal løfte alle folkeskolens elever. Og projektet Sproggren er et interessant input i forhold til kombinationen af faglig undervisning og bevægelse.
Christine Antorini, Minister for Børn og Undervisning (2013)


“I en ny skolehverdag, hvor der skal tænkes mere motion og bevægelse ind i undervisningen, gør de færdigproducerede materialer og øvelser det nemt for læreren at opfylde dette mål..”
På Frydenhøjskolen har vi valgt at købe en Luksuskuffert til matematik, da vi tidligere på skolen har købt flere luksuskufferter til dansk, og har været meget glad for disse. Indholdet i kufferten gør det muligt, at man som lærer hurtigt og nemt kan planlægge en aktivitet i undervisningen, der indeholder bevægelse samtidig med, at det er sjovt og lærerrigt. I en ny skolehverdag, hvor der skal tænkes mere motion og bevægelse ind i undervisningen, gør de færdigproducerede materialer og øvelser det nemt for læreren at opfylde dette mål, og så bliver det jo kun endnu bedre af, at materialerne også er i en god og lækker kvalitet. 
Stephanie Hardon, Lærer på Frydenhøjskolen, Hvidovre


“Materialerne er af høj kvalitet – og er gennemtænkte fra idé til handling!”
Hensigten med vores akademiers introcamps – er at kende deltagende drenge, så godt som muligt ved Akademiets start. Denne model gælder også KøbenhavnerAkademiet. Øvelsen er i mellemliggende periode at planlægge undervisning med afsæt i individuelle læringsmål. Undervisningsmetoderne er mange, og vi har bl.a. fokus på bevægelse. Et udbytterigt og inspirerende samarbejde med Sproggren er en stor hjælp på vejen, når en dreng har brug for specifik og målrettet faglig træning, men dårligt sidder stille imens 🙂 Materialerne fra firmaet er af høj kvalitet – og er gennemtænkte fra idé til handling!
Lisbet Nørgaard, Uddannelseschef i LøkkeFonden


“Metoden og materialerne kan varmt anbefales som supplement til den øvrige danskundervisning for unge og voksne, så længe man også som lærer er indstillet på nytænkning!”
På VUC Næstved-afdelingen har vi haft den glæde at have Sprog i Bevægelse på besøg. Dette betød, at vi havde en hel dag med dansk grammatik, stavning og tegnsætning, men ikke på almindelig skolemanér. 
Læs mere..


“Jo, der er brug for kompetente spillere på banen for at nå det fælles mål om, at 95 % af vores unge har lyst og kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse – og Sproggren gør en positiv forskel her!”
Jeg har deltaget på et af Sproggrens kurser, og det var yderst lærerigt!
Og jeg så, at lærerne her fik så rigelige faglige idéer til, hvordan de med meget bevægelsesaktiverende og meget varierede undervisningsmaterialer til dansk, matematik og engelsk, kan differentiere deres undervisning på nye måder og dermed inkludere flere elever i fællesskabet. Den inklusion som er så afgørende for deres fremtid! Læs mere..  
Pia Kristiansen, Pædagogisk Udviklingskonsulent v/Næstved Kommune


“Merete kender lærerne og pædagogernes hverdag med de udfordringer og barrierer, der kan være..”
Vi havde besøg af Merete af to omgange. Det ene kursus var rettet mod dansk og matematik for 0.-5. klasses lærere og pædagoger, og det andet var dansk og matematik for 6.-9. klasses lærere.

Merete er umiddelbar, positiv og bobler af engagement. Samtidig har hun en baggrund, der gør, at hun kender lærerne og pædagogernes hverdag  i forhold til at få bevægelsen implementeret i sin planlægning og undervisning. 
Vi havde nogle sjove, inspirerende og lærerige timer, der har givet vores lærere og pædagoger endnu mere lyst til bevægelse i undervisningen.
Tenna Terney, Idrætskoordinator, Rødovre Kommune


“Absolut umotiverede børn med meget lav selvtillid blomstrede op…”
Jeg har to gange været på Camp hvor undervisning i bevægelse var i fokus. Undervisningen foregik i værksteder med diverse øvelser hvor kroppen kom i brug. Alle materialer udviklet af Merete Løvgreen.
Disse mange værksteder som børnene bevægede sig imellem gav en utrolig stemning – et læringsmiljø fyldt med leg, læring og latter. Det jeg oplevede var, at når fokus blev flyttet fra papir og blyant til eksempelvis boldspil, så blev det mere meningsfyldt for eleverne og dermed kunne de bedre huske det lærte efterfølgende. Derudover oplevede jeg et læringsmiljø der var utrolig givende for både børn og undervisere.
Det var fantastisk at opleve, hvordan absolut umotiverede børn med meget lav selvtillid, blomstrede op og pludselig begynde at tro på, at det som de ellers havde allersværest ved, var muligt for dem at lære. Børn, som ellers har utrolig mange dårlige erfaringer med faget og skolen i det hele taget, kunne efter en uges camp på denne måde, tage hjem med en god portion selvtillid og ikke mindst en masse nye faglige kundskaber.
Det var utrolig spændende og udviklende at arbejde på denne måde og jeg har hentet stor inspiration i denne undervisningsform til brug i min egen undervisning, hvor jeg arbejder med børn med indlæringsvanskeligheder.
Ditte Bahrt Povlsen, Matematik- og speciallærer i Folkeskolen og underviser på MatematikCamp


“Sprog i Bevægelse udfordrer de traditionelle metoder..”
Sprog i Bevægelse udfordrer de traditionelle metoder indenfor sprog- og grammatikundervisning og er et lettilgængeligt læremiddel, som læreren kan tage i brug, også i en stresset hverdag. Læs mere..
Skolebibliotekskonsulent Sonja C. Rasmussen


“Inspirerende og sjovt materiale med basis for indlæring af et område, som mange elever opfatter som lidt kedeligt og trivielt..”
Læs anmeldelse fra Undervisere.dk af Luksus Kufferterne til dansk på mellemtrinnet og udskolingen.


“Nu har de endelig fanget det, de aldrig har kunnet forstå, det er simpelthen fantastisk.”
At arbejde med Merete Løvgreens metoder giver en utrolig glæde, især når man hos eleverne kan se, at nu har de endelig fanget det, de aldrig har kunnet forstå, det er simpelthen fantastisk.

Undervisningen og selve matematikken bliver levende, og eleverne har lysten til at lære. Alle elever har mulighed for at deltage eftersom, at undervisningen tager udgangspunkt i dem og deres læring. 
Selve det er arbejde sammen med Merete er meget givende da hun altid er glad og hendes engagement er utrolig smittende. Har kun positive ord at sige om hendes metoder og Tal i Bevægelse. 
Anja Gertz Winther, Matematiklærer


“Det arbejde man som lærer skal lægge i opstillingen og forståelsen af materialerne i begyndelse, er 100 % det værd, når man kan se hvor meget glæde og ny læring det fører med sig.”
Jeg har i de sidste tre år haft glæden af mere eller mindre at kunne følge med i Meretes arbejde og livsværk. Jeg har både været med hende som assistent på flere undervisningslejre, og ligefrem set ideerne og inspirationen boble ud af hende og over i nye materialer, samt haft mulighed for at arbejde på egen hånd med flere af de danskfaglige materialer, som Sproggren nu har at byde på.

Som lærerstuderende har jeg, lige som mange børn og unge, lært en masse nyt og spændende af Merete og hendes materialer. Jeg har bl.a. fået en dybere forståelse og interesse for dansksproget, noget jeg har stor glæde af i dag som dansklærer for en 5. klasse, men også en indsigt i, hvor vigtig kroppen er som indlæringsredskab.
Dette blev videre bekræftet i min afsluttende bachelor, hvor jeg lavede en undersøgelse af, hvor meget grammatikindlæring der fandt sted i to 6. klasser, hvor den ene klasse fik undervisning ud fra en bog, og den anden klasse fik undervisning ud fra Sproggrens materialer. I denne lille undersøgelse klarede begge klasser sig udmærket, men der var dog en bredere forståelse af grammatikken i den klasse, som havde arbejdet med Sprog i Bevægelse (og en del flere smil).   
Med den erfaring jeg har med Sproggrens materialer, vil jeg varmt anbefale alle skoler at anskaffe sig et sæt til hvert trin. Kufferten er handy og instrukserne er fleksible og lette at forstå. Det arbejde man som lærer skal lægge i opstillingen og forståelsen af materialerne i begyndelse, er 100 % det værd, når man kan se hvor meget glæde og ny læring det fører med sig. Så har du, som jeg, også elever med krudt i numsen, så er Sproggrens materialer den helt rigtige udfordring til dem.
Lotte Karva Jonasson,Dansklærer i folkeskolen


“Kombinationen af undervisning i og læring om faglige begreber med leg og bevægelse fremmer en skole..”
Kværkeby Skole købte materialet “Skolekasse til mellemtrinnet”, fordi børn er forskellige og børn lærer på forskellig måde. Vi er sikre på, at kombinationen af undervisning i og læring om faglige begreber med leg og bevægelse fremmer en skole, hvor vi konstant søger en videreudvikling på baggrund af denne viden, og hvor vi til stadighed gør vores bedste for, at alle børn får både faglige udfordringer på hver deres niveau og samtidig oplever at være i et godt socialt samspil.
Erik Nordentoft,Skoleleder, Kværkeby Skole, Ringsted Kommune


“Meretes værksteder har givet mig som lærer inspiration…”
I mange år har jeg undervist meget traditionelt i dansk grammatik, men efter at have prøvet Meretes grammatikværksteder, har jeg fået et andet syn grammatikundervisningen. Det er ganske enkelt en stor gevinst for eleverne at kunne fordybe sig i de områder, vi på forhånd har gennemgået, og hvor deselv skal være aktive for at lære. Ved værkstederne er der samtale, diskussion og til tider fysisk udfoldelse, og eleverne samarbejder om at løse de forskellige opgaver, – det er så givtigt for alle parter!
Materialet er overskueligt med forklaringer, tips og ideer, – og det fremstår meget indbydende. 
Meretes værksteder har givet mig som lærer inspiration, og min grammatikundervisning har fået et vigtigt skub i den bedre retning!
Charlotte Flaskager, Dansklærer i 5. og 8. klasse i Folkeskolen


“En meget levende undervisning…”
Jeg har haft den store fornøjelse at arbejde med Merete og Sprog i Bevægelse på Dansk Camp en uge i sommerferien. Først og fremmest var det en oplevelse at træde ind i en verden af dansk og mærke elever såvel som lærere være fuldstændig optaget af og interesseret i både undervisning og bevægelse.
Målet med undervisningen og brugen af læringsstile var tydeligt skitseret, og forventningerne var på plads, så alle var bevidste om konceptet som helhed. Undervisningen var tilrettelagt til at ramme hver enkelt elev, og samtidig var det en meget levende undervisning.
Min erfaring med Sprog i Bevægelse har personligt givet mig inspiration og energi til at inddrage læringsstile og bevægelse i min fremtidige undervisning og arbejde endnu hårdere på at fange alle elever på deres individuelle niveau med respekt for alle deres udfordringer.
Anne Katrine Kryger, Dansklærer i folkeskolen og underviser på DanskCamp


“SiB-metoden har alt i alt været berigende, inspirerende og ikke mindst letanvendelig at bruge i min undervisning.”
Jeg har med stor fornøjelse undervist på EngelskCamp efter SiB-metoden, mens jeg læste til lærer. 
Som lærerstuderende var det inspirerende at få nye inputs og ideer til ens kommende undervisning. Den varierede og aktive undervisning oplevede jeg, som værende en stor motivationsfaktor for eleverne og glæden ved at lære var tydelig.
Jeg arbejder i dag i en folkeskole, bl.a. som dansk-, engelsk og specialundervisningslærer. Som nyuddannet lærer står man overfor mange nye ting og det kan være svært at vide, hvordan man bedst muligt tilrettelægger ens undervisning, på trods af fire år på seminariet.
På grund af mine erfaringer med SiB metoden, er jeg bl.a. blevet mere bedst om, at elever lærer forskelligt, og at det er vigtigt at tilrettelægge undervisningen herefter. I min daglige undervisning prøver jeg derfor, så vidt muligt at variere og differentiere undervisningen, så læringen også sker gennem bevægelse, leg, eksperimenteren og nysgerrighed, hvilket jeg har haft stor succes med. 
SiB-metoden har alt i alt været berigende, inspirerende og ikke mindst letanvendelig at bruge i min undervisning.
Kristina Møller, Folkeskolelærer og underviser på EngelskCamp


“Sprog i Bevægelse kan med fordel anvendes til specialelever.”
I mit virke som lærer har jeg undervist udskolingselever samt specialklasser inden for de forskellige fagområder i danskfaget. Det er min erfaring, at grammatikken er den største udfordring mht. at fange og fastholde elevernes interesse, da emnet tit er meget præget af mere traditionelle metoder (tavleundervisning og skriftlige opgaver). Ved at blande de traditionelle metoder med SIB-metoden har jeg imidlertid bemærket en væsentlig forandring. Bevægelse og en legende tilgang til et ellers tungt emne har givet mine elever et helt andet syn på det grammatiske område og en større forståelse for, hvordan grammatikken griber ind i læsning og stavning. Derudover skaber metoden grobund for gode åbne meningsudvekslinger og glæde ved at lære.

SIB-metoden kan med fordel anvendes til specialelever – er afprøvet med elever med Tourette, ADHD, autisme og TF (tilknytningsforstyrrelser) med stor succes – da aktiviteterne giver plads til bevægelse og samtidig er meget strukturerede med fokus på fordybelse, undren og sproglig opmærksomhed. Det har været pudsigt for mig at observere, hvordan elevernes nysgerrighed er blevet vakt alene ved, at jeg har stillet rekvisitter op til en anderledes dansktime med de forskellige aktiviteter/værksteder, og hvordan de går til arbejdet med en helt barnlig glæde- ‘Nu skal der leges med sproget’. Dette gælder selv for 9. og 10. klasses elever på vej til eksamen. Herligt at se!
SIB-metoden har ikke kun været en læringsmæssig succes for mine elever, men har også udviklet mig som lærer. I takt med deres læring og mange spørgsmål er jeg blevet mere og mere specialiseret indenfor grammatik og stavning og har selv fået lyst til at supplere det skriftlige arbejde med andre og helt nye vinkler.
Jeg kan derfor som dansk- og speciallærer varmt anbefale SiB-metoden til alle slags elever og lærere, som har lyst til at få glæde og bevægelse ind i undervisningen uden at miste det faglige fokus.
Charlotte Borlund, Folkeskolelærer og underviser på 5 DanskCamps 

Sproggrens DANSK

Sprog i Bevægelse til 1.-10. kl.

Grammatik og stavning – også til unge og voksne. Instruktionerne gør det nemt at formulere læringsmål, og det faglige indhold følger Fælles Mål. Sparer dig for mange timers forberedelse og gi’r ny inspiration.
Ordene stammer fra Sproggrens egen ordbank på over 20.000 ord.

Populær LÆSEHYGGE

LÆSEHYGGE

er en yderst populær forældreguide til børns læsetræning fyldt med inspiration, gode råd og konkurrencer. 
Bruges også af pædagoger, lærere og bibliotekarer i hele landet til at sprede glæde og læselyst blandt børn i 0.-5. kl. 
Læsehygge findes som e-bog, lydbog, punktbog.

Bevægelse til tosprogede

DSA = Dansk2 i Bevægelse

Den faglige ’familie’ blev i 2016 udvidet med materialer og inspiration til Dansk som Andetsprog.
Aktiviteterne er udviklet for at give plads til mere dialog, glæde og bevægelse, og emnerne er relateret til det praksisnære ordforråd. Velegnet til både sprogcentre og modtageklasser.

 

Vendekortene kan selv

Sproggrens over 1.000 vendekort

Et vendekort har f.eks. en opgave på den ene side og facit på den anden. Kortene kan bruges til dansk, matematik, engelsk og dansk2/DSA. Læs mere her om de mange muligheder.
Ideelle til pararbejde og velegnet til selvkontrollerende opgaver og lektiehjælp.
Find dem på BubbleMinds.dk

 

Konceptbeskrivelse

Sproggren blev dannet 14. november 2008 med det formål at gøre såvel undervisning som læring mere inspirerende ved at få kroppen med.
Stifter og udvikler Merete Løvgreens vision var og er stadig at skabe helt konkrete aktiviteter og oplæg til lærere og undervisere, så de nemt og hurtigt kan inddrage bevægelse i deres lektioner uden at miste det faglige fokus.
Derudover skabes der løbende tips, inspiration og opgavekort til forældre og lektiehjælpere, som træner de basale færdigheder uden for skolen.
Det har bl.a. resulteret i bogen LÆSEHYGGE, som utallige familier, lærere, pædagoger og bibliotekarer allerede benytter. 
Det store ønske er at give mange flere børn, unge og voksne lyst til og mulighed for at lære de vigtigste fag – dansk, engelsk og matematik – så de har større mulighed for at få en uddannelse.
For at sprede budskabet om metoden Sprog & Tal i Bevægelse har der været afholdt utallige kurser bl.a. via CFU og på den enkelte skole.
I 2018 rundede Sproggren skole nr. 800 her i Danmark, hvor man har investeret i aktiviteterne, lige som mange forældre er blevet inspireret af konceptet Lektiehygge. Flere camps i landet bruger nu også materialerne, når børn og unge skal rykkes hurtigt både fagligt og personligt.