Sproggren

Shop


SPROGGREN-SHOP er din direkte vej til mine materialer.

 

I shoppen kan du  gå ind under hvert enkelt produkt og finde alle relevante oplysninger.
Du kan også søge på specifikke emner, fag og trin såsom som navneord, engelskmellemtrin, de 4 regnearter, ordforråd osv.

Som skole kan I handle via jeres EAN-nr. eller almindelig faktura, og som privatperson kan du handle med dit Dankort.

Til dig, som endnu ikke kender materialerne, kommer her en ganske kort introduktion.

Matematik-aktivitet fra Sproggren

Sproggrens undervisningsmaterialer er bygget op omkring løse aktiviteter, som hver dækker et konkret emne til et eller flere klassetrin.
En aktivitet kan anvendes i mange forskellige sammenhænge og sagtens dække flere lektioner, da man kan bruge indholdet sammen med bevægelse lige så vel som til fordybelse og skriftlig opfølgning. Typisk indeholder den:

  • En overskuelig instruktion på en enkelt A4-side med angivelse af fagligt mål, materialebehov, elevopdeling og tidsforbrug
  • En illustration af ‘banen’ og/eller brug af rekvisitter sammen med elevernes bevægelser
  • Alle nødvendige kort med ord/regnestykker/sætninger
  • Skilte og evt. regler og facitlister
  • Elevskemaer/arbejdsark til langt de fleste emner, som I også kan downloade fra shoppen, så der kan arbejdes videre digitalt.
     

Du som lærer sparer således en masse forberedelse og er sikret et fagligt indhold, når du inddrager bevægelse i din undervisning.

Engelsk-aktivitet fra Sproggren

Ønsker du et hurtigt overblik over mulighederne, kan du klikke på oversigterne over DANSK, MATEMATIK og ENGELSK.

Har du lyst til at prøve en aktivitet af sammen med din klasse, før du går videre, kan du her

skyde genvej til mine gratis aktiviteter

De skal blot downloades, printes og klippes ud, hvorefter du og dine elever kan prøve det hele af i fred og ro.

Sproggrens DANSK

Sprog i Bevægelse til 1.-10. kl.

Grammatik og stavning – også til unge og voksne. Instruktionerne gør det nemt at formulere læringsmål, og det faglige indhold følger Fælles Mål. Sparer dig for mange timers forberedelse og gi’r ny inspiration.
Ordene stammer fra Sproggrens egen ordbank på over 20.000 ord.

Populær LÆSEHYGGE

E-bogen LÆSEHYGGE

er efterhånden blevet downloadet mere end 10.000 gange. Bruges af forældre, pædagoger, lærere og bibliotekarer i hele landet til at sprede glæde og læselyst blandt børn.
Læsehygge findes også som 3 mail-serier eller som fysisk bog.

Bevægelse til tosprogede

DSA = Dansk2 i Bevægelse

Den faglige ’familie’ blev i 2016 udvidet med materialer og inspiration til Dansk som Andetsprog.
Aktiviteterne er udviklet for at give plads til mere dialog, glæde og bevægelse, og emnerne er relateret til deltagernes hverdag.

 

Vendekortene kan selv

Sproggrens over 1.000 vendekort

Et vendekort har f.eks. en opgave på den ene side og facit på den anden. Kortene kan bruges til dansk, matematik, engelsk og dansk2.
Ideelle til pararbejde og velegnet til selvkontrollerende opgaver og lektiehjælp.

 

Konceptbeskrivelse

Sproggren blev dannet 14. november 2008 med det formål at gøre såvel undervisning som læring mere inspirerende ved at få kroppen med.
Stifter og udvikler Merete Løvgreens vision var og er stadig at skabe helt konkrete aktiviteter og oplæg til lærere og undervisere, så de nemt og hurtigt kan inddrage bevægelse i deres lektioner uden at miste det faglige fokus.
Derudover skabes der løbende tips, inspiration og opgavekort til forældre og lektiehjælpere, som træner de basale færdigheder uden for skolen.
Det har bl.a. resulteret i e-bogen LÆSEHYGGE, som utallige familier, lærere, pædagoger og bibliotekarer allerede har downloadet.
Start-Pakker til skolestartere er ligeledes blevet populære, når forældre vil sikre den basale viden.
Det store ønske er at give mange flere børn, unge og voksne lyst til og mulighed for at lære de vigtigste fag – dansk, engelsk og matematik – så de har større mulighed for at få en uddannelse.
For at sprede budskabet om metoden Sprog & Tal i Bevægelse holdes der kurser bl.a. via CFU og på den enkelte skole.
I 2016 rundede Sproggren skole nr. 600 her i Danmark, hvor man bruger aktiviteterne, lige som mange forældre er blevet inspireret af konceptet Lektiehygge. Flere camps i landet bruger nu også materialerne, når børn og unge skal rykkes hurtigt både fagligt og personligt.
I 2016 fik Dansk2 i Bevægelse til voksne nydanskere premiere, og flere idéer får løbende lov til at folde sig ud i takt med jeres ønsker, behov og forslag.