Sproggren

Sagt om kurser


Deltagere på Sproggrens kurser melder tilbage:

Vi har lige haft besøg af Merete i forbindelse med køb af en Luksus-Kuffert til indskolingen. Dansklærere fra hele skolen på dette trin var samlet til en workshop, hvor Merete på en meget levende og smittende måde fortalte om materialerne.
Vi prøvede også selv flere aktiviteter, og der var begejstring over hele linjen – særligt over de mange faglige tanker bag og mulighed for differentiering, som vi vægter højt her på skolen. Faktisk har vi efterfølgende bestilt endnu en kuffert – en var ikke nok ;o). Vi glæder os til at få både materialer og elever i sving!
Dansklærer og Læsevejleder Charlotte Flaskager, Lille Næstved skole

Efter gennem længere tid at have hørt nogle af kommunens folkeskolelærere udtale sig meget rosende om konceptet og Sproggrens materialer samt min egen deltagelse på et certificeringskursus, kan jeg kun anbefale Sproggrens materialer. På certificeringskurset øste Merete af sine erfaringer og foreviste om brugen af materialerne i de forskellige kufferter, så man føler sig rigtig godt funderet til at tackle den nye skolereforms krav om bevægelse i undervisningen. På kurset oplevede jeg selv flere aha-oplevelser og vil efterfølgende anbefale kommunens skoler at bruge materialerne samt kurset.
Torben Krogh Johansen, Idrætskonsulent for Skoler og Dagtilbud i Ringsted Kommune

Lørdag d. 26.9.15 var vi heldige at have besøg af Merete Løvgren og hendes bevægelseskufferter. Merete´s tilgang til bevægelse og læring taler direkte ind i pædagogens nye position i den danske folkeskole. Bevægelseskufferterne er gennemarbejdet og opleves særdeles meningsfulde i praksis. De kan med fordel implementeres i pædagogens praksis som konkrete værktøjer til at understøtte børnenes trivsel og som stillads til den fagfaglige undervisning. Merete har et engagement og en vilje som smitter. Hun evner at sætte overliggeren i en tilpas højde sådan, at medarbejderen bliver mødt i egen praksis og samtidig bliver inviteret til at rykke sig.
Dan Schönewald Rasmussen, SFO-leder, Valhøj Skole

Fart på_Sproggren_kurser

Vi har med stor fornøjelse deltaget i certificeringskurset afholdt af Merete Løvgreen. Kurset har åbnet vores øjne for, hvorledes bevægelse kan inddrages i undervisningen på måder, hvor fagligheden stadig er i højsæde. Vi fik mange konkrete idéer til lege og opgaver med os hjem. Vi fik en masse inspiration, som vi ser frem til at prøve af, når vi til sommer er færdiguddannede lærere. Meretes positive og glade sind gjorde kurset lærerigt og spændende. Vi kan varmt anbefale andre lærerstuderende og lærere at deltage i kurset.
Lærerstuderende Ina Gandløse Jensen & Nanna Møller Kristensen

Sproggrens Certificeringskursus er et super inspirerende og lærerigt kursus. Jeg underviser til dagligt for DGI både børn, lærere og pædagoger. På kurset fik jeg rigtig meget nyt materiale med hjem i rygsækken. Noget som er let at gå til og lige til at integrere i sin undervisning af både børn som voksne, og i alle areaner. Merete Løvgreen har en fantastisk evne til at formidle sit budskab om nødvendigheden af bevægelse i hverdagen, og ikke mindst som del af den boglige undervisning. Hun har et utroligt smittende humør, og med sin positive energi og ekspertise giver hun kursisterne en fantastisk og lærerig dag.
Charlotte Bruus Dalsgaard, Projektmedarbejder hos DGI Vestsjælland

Bevægelse i klassen_Sproggren-kursus

Jeg har deltaget på et af Sproggrens kurser, og det var yderst lærerigt!
Og jeg så, at lærerne her fik så rigelige faglige idéer til, hvordan de med meget bevægelsesaktiverende og meget varierede undervisningsmaterialer til dansk, matematik og engelsk kan differentiere deres undervisning på nye måder og dermed inkludere flere elever i fællesskabet. Den inklusion som er så afgørende for deres fremtid!
Pia Kristiansen, Pædagogisk Konsulent,  Næstved Kommune

I oktober 2012 mødte over 40 sydslesvigske dansklærere op til en pædagogisk eftermiddag for at få nærmere kendskab til “Sprog i Bevægelse”, dvs. konkret ”Sprogkufferter” til indskoling, mellemtrin og udskoling.
Efterfølgende har jeg som initiativtager til eftermiddagen modtaget mails med “tak for en inspirerende eftermiddag”, “fint og inspirerende kursus” og “spændende eftermiddag med en masse nye og gode ideer”. Positive tilbagemeldinger, der vidner om en stor interesse hos (dansk)lærere for at arbejde med konkrete læringsmaterialer, der giver mulighed for at kombinere fagligt indhold med bevægelse, samt optimere læringen inden for sprog og grammatik. 
Sprogkufferterne blev nysgerrigt undersøgt, og der blev diskuteret didaktisk, hvordan disse materialer støtter børns læringsstile og kan kombineres med bogligt grammatikmateriale. Og som en sagde: “Gud, grammatik kan være sjovt!”. 
Jeg kan varmt anbefale både Sproggrens kursus og materialer og håber på, at endnu flere elever i fremtiden kan få adgang til at bruge det som en del af den faglige læring. 
Tina Joost, Skolekonsulent for faget dansk, Dansk Skoleforening for Sydslesvig.

 


+ alt det løse, men stadig dejligt opløftende, når man gerne vil smitte andre med sin egen begejstring:

Først og fremmest TAK, fordi du ikke spildte min tid! Det er det første kursus om bevægelse, jeg har kunnet bruge til noget.

Husk at gøre opmærksom på, at materialerne er relevante for mange fag – ikke kun dansk. Så kan de gode ídéer gøre endnu mere gavn.

Dejligt inspirerende, især god tid til at afprøve selv, røre + se materialerne og udveksle idéer med andre!

Har fået mange idéer med mig til afprøvning/udvikling J. Motiverende kursus med sjov og glæde (slet ikke uvæsentligt!).

Super god dag! Skønt med nye idéer. Så skal vi bare ha’ åbnet for pengekassen ;o) Dejlig dag!

Jeg kom for at få noget konkret med hjem og DET fik jeg ;o)

Dagen har været afvekslende og inspirerende, hvor især de praktiske opgaver gav stort udbytte! Tak for en god dag!

Godt kursus – har fået masser af konkrete idéer med hjem.

Dejlig blanding af teori og praksis. Skønt, vi selv måtte ’lege’. Fik mange idéer og lyst til bevægelse i timerne. Tak for i dag!

På alle måder et meget veltilrettelagt og inspirerende kursus. Der er meget at ’gå hjem med’ og mange af idéerne vil absolut blive brugt ;o)

Det betyder meget selv at have prøvet aktiviteterne på egen krop. Super fint kursus.

Super at prøve øvelserne/aktiviteterne. Gode idéer som kan bruges med det samme.Internationale lærerstuderende på kursus hos Sproggren

Tak for god og inspirerende dag J  

Sprudlende og skøn ’quinde’. Brug hende igen!!!

Dejlig konkret.

Super fint at få lov til at pille/røre/prøve. Kan sagtens overføres til andre fag – dejligt.

Godt kursus og let tilgængeligt. Man kan starte allerede i morgen med øvelserne/idéerne.

Din begejstring kan slet ikke undgå at smitte, og jeg føler virkelig, jeg har fået gnisten tilbage!

Spændende dag!

Inspirerende materialer og god udveksling af idéer med øvrige kursister.

Det har været meget inspirerende med alle de praktiske øvelser og håndgribelige materialer.

Jeg var træt, da jeg kom – nu er jeg frisk og fuld af idéer, som jeg glæder mig vildt til at prøve med mine elever.

Sproggrens DANSK

Sprog i Bevægelse til 1.-10. kl.

Grammatik og stavning – også til unge og voksne. Instruktionerne gør det nemt at formulere læringsmål, og det faglige indhold følger Fælles Mål. Sparer dig for mange timers forberedelse og gi’r ny inspiration.
Ordene stammer fra Sproggrens egen ordbank på over 20.000 ord.

Populær LÆSEHYGGE

LÆSEHYGGE

er en yderst populær forældreguide til børns læsetræning fyldt med inspiration, gode råd og konkurrencer. 
Bruges også af pædagoger, lærere og bibliotekarer i hele landet til at sprede glæde og læselyst blandt børn i 0.-5. kl. 
Læsehygge findes som e-bog, lydbog, punktbog.

Bevægelse til tosprogede

DSA = Dansk2 i Bevægelse

Den faglige ’familie’ blev i 2016 udvidet med materialer og inspiration til Dansk som Andetsprog.
Aktiviteterne er udviklet for at give plads til mere dialog, glæde og bevægelse, og emnerne er relateret til det praksisnære ordforråd. Velegnet til både sprogcentre og modtageklasser.

 

Vendekortene kan selv

Sproggrens over 1.000 vendekort

Et vendekort har f.eks. en opgave på den ene side og facit på den anden. Kortene kan bruges til dansk, matematik, engelsk og dansk2/DSA. Læs mere her om de mange muligheder.
Ideelle til pararbejde og velegnet til selvkontrollerende opgaver og lektiehjælp.
Find dem på BubbleMinds.dk

 

Konceptbeskrivelse

Sproggren blev dannet 14. november 2008 med det formål at gøre såvel undervisning som læring mere inspirerende ved at få kroppen med.
Stifter og udvikler Merete Løvgreens vision var og er stadig at skabe helt konkrete aktiviteter og oplæg til lærere og undervisere, så de nemt og hurtigt kan inddrage bevægelse i deres lektioner uden at miste det faglige fokus.
Derudover skabes der løbende tips, inspiration og opgavekort til forældre og lektiehjælpere, som træner de basale færdigheder uden for skolen.
Det har bl.a. resulteret i bogen LÆSEHYGGE, som utallige familier, lærere, pædagoger og bibliotekarer allerede benytter. 
Det store ønske er at give mange flere børn, unge og voksne lyst til og mulighed for at lære de vigtigste fag – dansk, engelsk og matematik – så de har større mulighed for at få en uddannelse.
For at sprede budskabet om metoden Sprog & Tal i Bevægelse har der været afholdt utallige kurser bl.a. via CFU og på den enkelte skole.
I 2018 rundede Sproggren skole nr. 800 her i Danmark, hvor man har investeret i aktiviteterne, lige som mange forældre er blevet inspireret af konceptet Lektiehygge. Flere camps i landet bruger nu også materialerne, når børn og unge skal rykkes hurtigt både fagligt og personligt.