Sproggren

Dansk2


 Dansk som Andetsprogs-aktiviteter med bevægelse og faglighed  

  • sætter skub i dialog og samarbejde blandt kursisterne
  • består af alderssvarende og relevante ord og sætninger
  • læner sig op ad de skriftlige emner, så den røde tråd kan holdes
  • giver motivation, humør og variation i den daglige undervisning
  • bringer mere liv i ordforråd, grammatik, udtale og brug af sproget  
  • lægger op til bevægelse i større og mindre grad, men også til fordybelse  


AkDansk2_UCplus_Sproggren_82tiviteterne til Dansk som Andetsprog er alle udviklet for at give dig som underviser et supplement og inspiration til flere vinkler, så du kan spare tid på forberedelsen og have et mere konkret materiale lige ved hånden.

Et materiale, som kan bruges på forskellige måder og derfor også i mange lektioner, hvor der tages hensyn til både differentiering og progression.


Da Sproggren blev stiftet i 2008, var den helt oprindelige plan faktisk at gøre noget ved tosprogsundervisningen i Danmark. Med linjefaget Dansk som Andetsprog og efterfølgende undervisning af mange forskellige aldersgrupper i bagagen ønskede jeg især at udvikle et materiale, som ikke virkede for barnligt eller ydmygende, selv om niveauet var for begyndere.  

 
Hvad?

Dansk2 i Bevægelse er kort fortalt en undervisningsmetode udviklet af Merete Løvgreen. 
Inspireret af læringsstile, men med glæden ved læring og bevægelse som den primære kerne. 
Materialet er udviklet på baggrund af teori fra linjefaget og egen undervisningserfaring. Dels fra folkeskolen, dels fra unge og voksne flygtninge i min fritid som Venligboer + i et samarbejde med UCplus Sprogcenter Greve.
Instruktionerne er korte og overskuelige med forslag til arbejdet med ordkort og sætninger, skilte til sortering og arbejdsark, så kroppen kan være aktiv under indlæringen og senere kan hjælpe hjernen med at huske stoffet.

Hvorfor?

For at skabe alderssvarende eksempler, som alligevel tager hensyn til mange kursisters behov for andre måder at gå til stoffet på, mere taletid og anledning til at bruge deres nye ordforråd aktivt. Mange af de unge/ voksne, der deltager i sprogundervisningen, er ikke vant til at sidde på skolebænken og har derfor brug for variation i løbet af en lang dag.  
At man kan koncentrere sig om et ord eller en sætning ad gangen kan gøre opgaven meget mere overskuelig, og samarbejdet gavner både sprogligt og socialt. 
Dansk2 i Bevægelse kan spare mange timers forberedelse og give yderligere inspiration, så den fysiske aktivitet kan justeres op eller ned, mens den faglige fordybelse bevares.

Hvordan?

Faglige discipliner såsom træning af ordforråd, udtale, grammatik, stavning og sætningsdannelse er krydret bevægelse og små konkurrencer.  
Dansk2 i Bevægelse er ment som et fagligt kvalificeret og varierende afbræk i den almene danskundervisning. Det kan derfor med fordel bruges som supplement til det øvrige arbejde med lytteøvelser, grammatikhæfter, computere og bøger.
Ord og sætninger af udvalgt i forhold til de gængse emner, der bliver undervist i, og de områder som berører de voksne kursister i dagligdagen. Hver  instruktion giver flere forslag til arbejdet, mens der også lægges op til brug af egne idéer og kursisternes input.

Hvem?

De mange forskellige aktiviteter er målrettet unge/voksne kursister, som er i gang med at lære dansk på sprogskoler, VUC’er, AMU, HF m.m. Materialet er så differentieret, at alle kan få gavn af det, men dem, der har brug for afveksling og mere fysisk kontakt med det abstrakte sprog, vil få særlig glæde af Dansk2 i Bevægelse
Som underviser vil du trives med materialet, hvis du har et åbent sind ift. nye input, har lyst til mere liv på holdet og gerne vil skabe yderligere plads til dialog, smil og samarbejde. Endelig skal du ha’ lyst til at gå forrest under aktiviteten, så kursisterne kan se og mærke, at der er en mening med at bevæge sig, mens de lærer – uden at det bliver hverken barnligt eller ydmygende.

 
 

Resultatet er Dansk2 i Bevægelse, som er blevet udviklet og afprøvet i samarbejde med undervisere, kursister og elever på flere sprogcentre og i modtageklasser samt de mange flygtninge, jeg har mødt på min vej med GÅ DANSK og frivillig sprogundervisning. Med deres hjælp har jeg fået inspiration til relevante emner og feedback til justeringer i forhold til arbejdet med materialerne i en travl hverdag. 

Læs, hvad kursister, undervisere og leder mener om Dansk2 i Bevægelse.

Dansk2_UCplus_Sproggren_13

 Vi oplever, at det giver kursisterne høj energi og glæde ved at lære.
De tilbageholdende tør prøve mere, og dialogen bliver altafgørende, da opgaverne løses ved at samarbejde. 
Kort sagt er Sproggrens materialer et meget kærkomment supplement,
som skiller sig markant ud fra det øvrige lærebogsmateriale til danskuddannelserne.
Nina Voigt, Sprogcenterchef, UCplus A/S, 2670 Greve


Og jo, selvfølgelig har der også været skepsis her som de fleste andre steder, hvor jeg har præsenteret mine idéer for første gang, men det er kun et sundt tegn på, at jeg kommer med noget anderledes. 

Denne anden tilgang til undervisning og læring har nu givet mig tilpas mange positive reaktioner – personligt såvel som fagligt – til, at jeg tror fuldt og fast på, at der er brug for variation. Det får jeg ydermere bekræftet, når jeg på frivillig basis underviser flygtninge fra Eritrea eller vikarierer på sprogcentre for at få endnu mere erfaring med forskellige niveauer af dansk2-undervisningen. En til stadighed meget berigende oplevelse, som også sætter sit præg på dette materiale.

Dansk_frivilligt_arbejde_SproggrenPrivat dansk2_SproggrenDialog_med_vendekort_Sproggren

Det er mit håb, at materialerne vil blive brugt på sprogcentre og -skoler, lektiecaféer og måske endda i stuerne hos ihærdige Venligboere, som sætter sig for at hjælpe med dansktræningen.

Har du spørgsmål, ønsker eller forslag til emner eller samarbejde, er du mere end velkommen til at skrive til mig på: merete@sproggren.dk.

GALLERI – DANSK2

Sproggrens DANSK

Sprog i Bevægelse til 1.-10. kl.

Grammatik og stavning – også til unge og voksne. Instruktionerne gør det nemt at formulere læringsmål, og det faglige indhold følger Fælles Mål. Sparer dig for mange timers forberedelse og gi’r ny inspiration.
Ordene stammer fra Sproggrens egen ordbank på over 20.000 ord.

Populær LÆSEHYGGE

LÆSEHYGGE

er en yderst populær forældreguide til børns læsetræning fyldt med inspiration, gode råd og konkurrencer. 
Bruges også af pædagoger, lærere og bibliotekarer i hele landet til at sprede glæde og læselyst blandt børn i 0.-5. kl. 
Læsehygge findes som e-bog, lydbog, punktbog.

Bevægelse til tosprogede

DSA = Dansk2 i Bevægelse

Den faglige ’familie’ blev i 2016 udvidet med materialer og inspiration til Dansk som Andetsprog.
Aktiviteterne er udviklet for at give plads til mere dialog, glæde og bevægelse, og emnerne er relateret til det praksisnære ordforråd. Velegnet til både sprogcentre og modtageklasser.

 

Vendekortene kan selv

Sproggrens over 1.000 vendekort

Et vendekort har f.eks. en opgave på den ene side og facit på den anden. Kortene kan bruges til dansk, matematik, engelsk og dansk2/DSA. Læs mere her om de mange muligheder.
Ideelle til pararbejde og velegnet til selvkontrollerende opgaver og lektiehjælp.
Find dem på BubbleMinds.dk

 

Konceptbeskrivelse

Sproggren blev dannet 14. november 2008 med det formål at gøre såvel undervisning som læring mere inspirerende ved at få kroppen med.
Stifter og udvikler Merete Løvgreens vision var og er stadig at skabe helt konkrete aktiviteter og oplæg til lærere og undervisere, så de nemt og hurtigt kan inddrage bevægelse i deres lektioner uden at miste det faglige fokus.
Derudover skabes der løbende tips, inspiration og opgavekort til forældre og lektiehjælpere, som træner de basale færdigheder uden for skolen.
Det har bl.a. resulteret i bogen LÆSEHYGGE, som utallige familier, lærere, pædagoger og bibliotekarer allerede benytter. 
Det store ønske er at give mange flere børn, unge og voksne lyst til og mulighed for at lære de vigtigste fag – dansk, engelsk og matematik – så de har større mulighed for at få en uddannelse.
For at sprede budskabet om metoden Sprog & Tal i Bevægelse har der været afholdt utallige kurser bl.a. via CFU og på den enkelte skole.
I 2018 rundede Sproggren skole nr. 800 her i Danmark, hvor man har investeret i aktiviteterne, lige som mange forældre er blevet inspireret af konceptet Lektiehygge. Flere camps i landet bruger nu også materialerne, når børn og unge skal rykkes hurtigt både fagligt og personligt.