Sproggren

Sproggren i pressenNår man ikke bare kan se til
Stor artikel i ugebladet SØNDAG om GÅ DANSK og Sproggrens materialer til voksne flygtninge og indvandrere. Om at tage sagen i egen hånd, når man føler sig magtesløs over en situation.
29. august 2016

GaaDansk_SOENDAG_SproggrenGaaDansk_SOENDAG_SproggrenGaaDansk_SOENDAG_Sproggren

GÅ DANSK på TV

Se indslaget om GÅ DANSK, hvor billeder, lyd og bevægelse giver et bedre indblik i formålet med mine gåture.
TV ØST, 24. juli 2016


GÅ DANSK – giver flygtninge håb
GaaDansk_Artikel_Sjaellandske_Sproggren


Læs dobbeltopslaget om mit nonprofit koncept GÅ DANSK,
som på kun et par måneder har spredt sig til hele landet.
Sjællandske, 27. juni 2016.

Gratis LAESEHYGGE til alle

Gratis LÆSEHYGGE til alle!


Læsehygge skal hjælpe familier med læsning

Læs artiklen om Sproggrens initiativ med at forære LÆSEHYGGE som gratis e-bog til alle familier i Danmark.
Næstved-Bladet, 15. august 2015.
Kroppen kan minde eleverne om stumt D

Læs om erfaringer fra Blicherskolens lærere, som har været på kursus i Sprog & Tal i Bevægelse og om mine egne tanker og oplevelser med bevægelse i undervisningen.
Magasinet Gode greb i en svær tid har samlet input fra en tid med meget nyt.
Folkeskolen, februar 2015.  
Aktiv matematik på skemaet
Læs artiklen fra Sådan gør vi – en opsamling af gode erfaringer i Aalborg Kommune. En af artiklerne berører bevægelse i matematik, og Sproggrens Luksus Kuffert med Tal i Bevægelse til mellemtrinnet anbefales af lærer Mads Rise, november 2014 .

De faglige mål læres ind
Læs artiklen om bevægelse i undervisningen i forbindelse med reform og skolestart. Fokus på de ældre elever og deres skepsis samt forskning. Berlingske, 11. august 2014. 

Børn lærer bedre med bevægelse
Læs artiklen fra online magasinet Skolebørn om Sprog & Tal i Bevægelse i forbindelse med folkeskolereformen, februar 2014. 

Løb, hop og leg lærdommen ind
Læs artiklen om Sproggrens Certificeringskursus.
Sjællandske, 26. september 2013.

På sprogrejse i Afrika
Læs den anden artikel om Jonathan Wengs frivillige arbejde på God’s Divine Academy i Ghana, hvor han benytter Engelsk i Bevægelse-materialer. Sjællandske, 13. februar 2013.

Sproget skal læres gennem bevægelse
Læs den første artikel om Jonathan Wengs frivillige arbejde som lærer i Ghana, hvor han benytter Engelsk i Bevægelse-materialer.
Sjællandske, 1. februar 2013.

En iværksætter med succes
Læs den store artikel om Merete Løvgreen, firmaet Sproggren og udviklingen af/visionen for Sprog & Tal i Bevægelse.
Sjællandske d. 19. juli 2012. 

Sprog i Bevægelse på efterskole
Læs artiklen om Sprog i Bevægelse på Venø Efterskole
Efterskolen nr. 8, 2011. 

Kroppen i bevægelse under indlæringen
Læs artiklen om Sprog i Bevægelse i Magasinet Skolen, juni 2012.

Fodby Privatskole
Læs artiklen om Fodby Privatskole i Idræt i Skolen, februar 2012 .

Sprog i Bevægelse – en ny måde at stave og bøje det danske sprog på
Læs artiklen om Sprog i Bevægelse i Friskolebladet fra d. 30/09/2011. 

Hop, spring og staveord
Læs artiklen, der fulgte efter TV-indslaget i 24 Sjællandske 19. januar 2011, hvor Sproggren lånte 5.D fra Lille Næstved Skole til en glad og givende omgang Sprog i Bevægelse.

+ ældre artikler fra min tid som camp-udvikler og folkeskolelærer:

Stavetræning i ferien
Læs artiklen om den allerførste camp med fuld fokus på bevægelse i undervisningen. Deltagere, indhold og undervisere lagde grunden til min lyst til at gå videre med Sprog & Tal i Bevægelse.
Roskilde Avis, februar 2009.

Fit for Fight – er for sejt
Læs artiklen om et fritidsprojekt for børn, der havde brug for hjælp og støtte til at gå til noget i deres fritid. Merete Løvgreen var med i styregruppen og fungerede derudover som fast træner.
Sjællandske, 12. november 2008.

Muhammed går med hovedet under armen
Læs omtalen af tværfagligt projekt om faste udtryk mellem billedkunst og Dansk som Andetsprog på Kildemarkskolen, hvor Merete Løvgreen var tosprogskoordinator og dansk2-lærer.
Sjællandske, 20. februar 2008.

Da klasselæreren opdagede huskesedlen
Læs artiklen om omfattende tværfagligt projekt om opdagelsesrejsende i 3.A på Kildemarkskolen, hvor Merete Løvgreen var klasselærer.
Sjællandske, 5. december 2007. 

Sproggrens DANSK

Sprog i Bevægelse til 1.-10. kl.

Grammatik og stavning – også til unge og voksne. Instruktionerne gør det nemt at formulere læringsmål, og det faglige indhold følger Fælles Mål. Sparer dig for mange timers forberedelse og gi’r ny inspiration.
Ordene stammer fra Sproggrens egen ordbank på over 20.000 ord.

Populær LÆSEHYGGE

LÆSEHYGGE

er en yderst populær forældreguide til børns læsetræning fyldt med inspiration, gode råd og konkurrencer. 
Bruges også af pædagoger, lærere og bibliotekarer i hele landet til at sprede glæde og læselyst blandt børn i 0.-5. kl. 
Læsehygge findes som e-bog, lydbog, punktbog.

Bevægelse til tosprogede

DSA = Dansk2 i Bevægelse

Den faglige ’familie’ blev i 2016 udvidet med materialer og inspiration til Dansk som Andetsprog.
Aktiviteterne er udviklet for at give plads til mere dialog, glæde og bevægelse, og emnerne er relateret til det praksisnære ordforråd. Velegnet til både sprogcentre og modtageklasser.

 

Vendekortene kan selv

Sproggrens over 1.000 vendekort

Et vendekort har f.eks. en opgave på den ene side og facit på den anden. Kortene kan bruges til dansk, matematik, engelsk og dansk2/DSA. Læs mere her om de mange muligheder.
Ideelle til pararbejde og velegnet til selvkontrollerende opgaver og lektiehjælp.
Find dem på BubbleMinds.dk

 

Konceptbeskrivelse

Sproggren blev dannet 14. november 2008 med det formål at gøre såvel undervisning som læring mere inspirerende ved at få kroppen med.
Stifter og udvikler Merete Løvgreens vision var og er stadig at skabe helt konkrete aktiviteter og oplæg til lærere og undervisere, så de nemt og hurtigt kan inddrage bevægelse i deres lektioner uden at miste det faglige fokus.
Derudover skabes der løbende tips, inspiration og opgavekort til forældre og lektiehjælpere, som træner de basale færdigheder uden for skolen.
Det har bl.a. resulteret i bogen LÆSEHYGGE, som utallige familier, lærere, pædagoger og bibliotekarer allerede benytter. 
Det store ønske er at give mange flere børn, unge og voksne lyst til og mulighed for at lære de vigtigste fag – dansk, engelsk og matematik – så de har større mulighed for at få en uddannelse.
For at sprede budskabet om metoden Sprog & Tal i Bevægelse har der været afholdt utallige kurser bl.a. via CFU og på den enkelte skole.
I 2018 rundede Sproggren skole nr. 800 her i Danmark, hvor man har investeret i aktiviteterne, lige som mange forældre er blevet inspireret af konceptet Lektiehygge. Flere camps i landet bruger nu også materialerne, når børn og unge skal rykkes hurtigt både fagligt og personligt.