Sproggren

Gå Dansk / Tips


Inspiration og tips til, hvad I kan vise, fortælle og gøre, mens I går

 • Peg og sig ordet for det, I ser undervejs. Få gå-makkeren til at gentage. Skriv det evt. ned og vis ordet. 

  Gå_Dansk3_Sproggren
 • Ha’ gerne kuglepen og en blok med fast bagside med (evt. papir på et clipboard), da det kan være en stor fordel at kunne skrive ordene eller tegne en forklaring.
 • Hvis din gå-makker kan lidt engelsk, så gør endelig brug af den ’bro’ til at lære flere danske ord. Her er jo ikke tale om decideret dansk-undervisning, men en udvidelse af ordforrådet, så sproget bliver nemmere at beherske og bruge i hverdagen.

  P-skilt_Gå_Dansk_Sproggren
 • Tag billeder med jeres telefon undervejs. Billeder, som evt. kan deles senere eller printes med angivelse af sted og stikord. Det gør det nemmere at huske alt det nye.
 • Tag ingenting for givet, men mærk efter, om der også bare er brug for stille selskab ind imellem. Ofte kan vi blive alt for ivrige, og vores gå-makkere kan måske bare ha’ brug for den friske luft, lidt andre indtryk og et smil lige den dag.
 • Er I mange, vil det være helt naturligt, at nogen sakker lidt bagud. Slut jer også til dem af og til, med mindre de udstråler behov for fred eller privat samtale.
  Gå_Dansk6_Sproggren
 • Giv plads til, at nogle deltagere måske gerne vil ha’ lidt mere fysisk træning ud af det. Hvis det er tilfældet, kan en mindre gruppe sagtens lave intervaller med hurtig og langsom gang, kapgang eller småløb, mens I bruger trapper og mindre forhindringer på jeres vej. Hvem ved, om der herudfra opstår en reel vandre-, løbe- eller træningsgruppe?
 • Flere gange om året er der også mulighed for at tilmelde grupper á min. 3 personer til Tæl Skridt-kampagnen, hvor man registrerer sine skridt i 3 uger og deltager i lodtrækningen om en præmie. Ecco Walkathon kunne også være et oplagt arrangement at deltage i – sammen.
 • Registrér, hvor mange kilometer I har gået, så I efter en måned kan se, at I f.eks. har gået 20 km. Hvis det kan inspirere og motivere nogen, kan I jo lave et Gå Dansk-barometer eller en lille konkurrence. Gør gerne lidt ekstra ud af evt. delmål og en gulerod, når milepæle nås.

  Bænk_Gå_Dansk_Sproggren
 • Fortæl om de butikker og bygninger, I møder på jeres vej. Deres navne og formål, hvad man kan købe, hvor man finder hvad, hvem der kan hjælpe én osv.
 • Vis og gå ad smut- og genveje i området, cykelstier, fortove, gangstier, tunneller, så de nye borgere kan komme hurtigere fra A til B på egen hånd, mens de stadig følger de danske færdselsregler.

  Gå_Dansk_Sproggren
 • Tal om og vis, at vi holder til højre og overhaler venstre om. Hvor vi går på vejen, når der ikke er noget fortov osv.
 • Giv gode råd om, hvor man kan handle billigt, og hvad man køber hvor. Mange af os tager det for givet, men det kan være en kæmpe hjælp i hverdagen, især hvis der er nogle helt særlige råvarer, men gerne vil ha’ fat på.
 • Har I en tolk med, og har I mod på det, vil det også være oplagt at tale om, hvordan vi møder hinanden i forbifarten. Er manglende øjenkontakt et tegn på fjendskab eller bare, at man respekterer hinandens grænser? Er et smil en invitation eller bare en venlig gestus? Kan en gruppe virke truende? Hvordan giver vi i det hele taget hinanden plads – på flere planer?

Efter turen

 • Er der stemning for det, kan I dele jer op i flere undergrupper, så man kan gå hurtigere eller langsommere, kortere eller længere ture. Nogen starter måske en gruppe, hvor alle går med barne- og klapvogne. Nogle grupper foretrækker måske at gå i skoven, mens andre helst vil lære byen bedre at kende. Nogle af jer vil måske gerne gå med andre i samme aldersgruppe eller med folk, der har samme interesser. Lad det opstå naturligt fra alle sider.
  Snack_Gå_Dansk_Sproggren
 • En god og rar afslutning efter en god tur kan være en kop te og evt. et stykke kage eller frugt – enten i det fri eller på asylcentret. Her skabes endnu en anledning til en lille snak, potentielt flere aftaler og børns frie leg, som bli’r nemmere og nemmere for hver gang, man mødes.
 • Lad atmosfæren og jeres egen mavefornemmelse afgøre, om I vil involvere jer mere. Hvis det føles godt og naturligt, kan I måske arrangere at spise sammen eller hjælpe hinanden på kryds og tværs. Det er ikke kun os danskere, der ønsker at foretage os noget eller være nyttige – så vær åben for, at mange flygtninge også ville elske at kunne være til gavn og bruge deres evner.
Gaa_Dansk_Sproggren

Gå Dansk med Venligboerne i Ringsted

RIGTIG GOD TUR,
ALLE SAMMEN!

#GaaDansk  #GåDansk

GÅ DANSK på Facebook

Sproggrens DANSK

Sprog i Bevægelse til 1.-10. kl.

Grammatik og stavning – også til unge og voksne. Instruktionerne gør det nemt at formulere læringsmål, og det faglige indhold følger Fælles Mål. Sparer dig for mange timers forberedelse og gi’r ny inspiration.
Ordene stammer fra Sproggrens egen ordbank på over 20.000 ord.

Populær LÆSEHYGGE

LÆSEHYGGE

er en yderst populær forældreguide til børns læsetræning fyldt med inspiration, gode råd og konkurrencer. 
Bruges også af pædagoger, lærere og bibliotekarer i hele landet til at sprede glæde og læselyst blandt børn i 0.-5. kl. 
Læsehygge findes som e-bog, lydbog, punktbog.

Bevægelse til tosprogede

DSA = Dansk2 i Bevægelse

Den faglige ’familie’ blev i 2016 udvidet med materialer og inspiration til Dansk som Andetsprog.
Aktiviteterne er udviklet for at give plads til mere dialog, glæde og bevægelse, og emnerne er relateret til det praksisnære ordforråd. Velegnet til både sprogcentre og modtageklasser.

 

Vendekortene kan selv

Sproggrens over 1.000 vendekort

Et vendekort har f.eks. en opgave på den ene side og facit på den anden. Kortene kan bruges til dansk, matematik, engelsk og dansk2/DSA. Læs mere her om de mange muligheder.
Ideelle til pararbejde og velegnet til selvkontrollerende opgaver og lektiehjælp.
Find dem på BubbleMinds.dk

 

Konceptbeskrivelse

Sproggren blev dannet 14. november 2008 med det formål at gøre såvel undervisning som læring mere inspirerende ved at få kroppen med.
Stifter og udvikler Merete Løvgreens vision var og er stadig at skabe helt konkrete aktiviteter og oplæg til lærere og undervisere, så de nemt og hurtigt kan inddrage bevægelse i deres lektioner uden at miste det faglige fokus.
Derudover skabes der løbende tips, inspiration og opgavekort til forældre og lektiehjælpere, som træner de basale færdigheder uden for skolen.
Det har bl.a. resulteret i bogen LÆSEHYGGE, som utallige familier, lærere, pædagoger og bibliotekarer allerede benytter. 
Det store ønske er at give mange flere børn, unge og voksne lyst til og mulighed for at lære de vigtigste fag – dansk, engelsk og matematik – så de har større mulighed for at få en uddannelse.
For at sprede budskabet om metoden Sprog & Tal i Bevægelse har der været afholdt utallige kurser bl.a. via CFU og på den enkelte skole.
I 2018 rundede Sproggren skole nr. 800 her i Danmark, hvor man har investeret i aktiviteterne, lige som mange forældre er blevet inspireret af konceptet Lektiehygge. Flere camps i landet bruger nu også materialerne, når børn og unge skal rykkes hurtigt både fagligt og personligt.