Sproggren

Forskning om bevægelse og indlæring


Er der virkelig noget om snakken?

HvorforWHAT i alverden skal eleverne nu pludselig stave, mens de sjipper?

Når vi nu har klaret os
med bøger hidtil, hvorfor så ændre på det?

Kan man virkelig koncentrere sig, når man bevæger sig?

Er der overhovedet nogen videnskabelige beviser for alt det her?

Mon det ikke bare er endnu en døgnflue?  

Det får du aldrig de unge eller voksne til!!!

Jamen, vi kan da ikke tillade al den uro i undervisningen…  

Siden jeg startede på at udvikle og afprøve Sprog i Bevægelse er jeg blevet mødt af megen skepsis, løftede øjenbryn og hovedrysten, når mine elever og jeg har kastet os rundt i gymnastiksalen, mens vi bøjede og stavede ord. Den skepsis møder jeg stadig og nu igen i særlig grad, når jeg foreslår, at vores mange flygtninge og indvandrere også kan ha’ glæde af at bevæge sig ind i mellem de mange opgaver på sprogcentrene – mens de stadig træner det danske sprog vel at mærke.

Så godt som alle dem, der har prøvet det på egen krop – i alle aldre – har dog sagtens kunnet se og mærke effekten, men jeg holder altid øje med udtalelser fra forskere på dette område. Som med al anden forskning, bliver det diskuteret og forsøgt modbevist, så jeg vil selvfølgelig lade det være op til dig, om du lader dig overbevise.

For mig personligt har det vigtigste altid været de reaktioner og resultater, jeg har fået fra elever og kursister lige foran næsen på mig. Hvordan de har oplevet motivation, hukommelse, socialt samspil, humør og faglig udvikling. De har vist og fortalt mig om både for og imod, men med en så stor overvægt af fordele, at jeg er overbevist om, at bevægelse og indlæring hænger tæt sammen

Her kommer forskellige bud på, hvor det i det mindste bør overvejes at kaste sig ud i…


I oktober 2011 blev der i Danmark afholdt en stor konsensuskonference om fysisk aktivitet og læring, hvor forskere fra Skandinavien og repræsentanter fra idrættens organisationer mødtes. Formålet var at drøfte, om det endegyldigt kunne fastslås, hvorvidt der er en klar sammenhæng mellem at bevæge sig og lære noget. Der er en klar sammenhæng – og endda i meget høj grad!

Erklæringen siger bl.a.:

– At fysisk aktivitet forbedrer kognition. Det er sandsynliggjort i forhold til problemløsning, logisk tænkning, rumopfattelse, sproglige færdigheder, arbejdshukommelse, selvopfattelse og opmærksomhed. 
– At fysisk aktivitet integreret i undervisning ud over idrætsundervisning har vist sig at fremme læring.   

Læs den endelige erklæring og resten af publikationen fra konferencen.


Michael Kuczala har nogle yderst interessante pointer omkring hjernens foretrukne måde at lære/lagre på. Han opfordrer til mere fysisk aktivitet såvel som de helt små brain breaks for at booste elevernes indlæring.
Se bl.a. denne Ted Talk med titlen The Kinesthetic Classroom: Teaching and Learning through Movement 


Cand. Scient. i Human Fysiologi Chris MacDonald forsøger gang på gang at gøre os danskere opmærksomme på, hvor meget bevægelse betyder for trivsel, humør og koncentration. På en gåtur til hans første arrangement i ‘Just Human’-regi talte jeg med ham om mit arbejde og spurgte, om han ville opsummere, hvorfor han mener, fysisk aktivitet er så vigtigt for vores skolebørn.

Som den engagerede mand, han er, sendte han mig dette skriv – No more Apologies. Et kort citat:

Hjernen forventer bevægelse, og hvis forventningen ikke opfyldes, holder hjernen ganske enkelt op med at fungere optimalt. Bundlinjen er, at det vil forringe et ungt menneskes muligheder for at lære og i sidste ende også ramme vedkommendes livskvalitet, når vi begrænser bevægelse, leg og kontakt med naturen. Alligevel sker det hyppigt i vores moderne skolevæsen.

Andre yderst relevante artikler:

Mens vi venter

Nye input til skoleskemaet


Dr. John J. Ratey, MD har meget at sige om bevægelsens betydning for indlæringen.
Se bl.a. denne Ted Talk med titlen Run, Jump, Learn! How Exercise can Transform our Schools.

While exercise in good for the body, Dr. John J. Ratey, MD, argues it is more important for the brain, especially when it comes to students in the classroom. Citing scientific studies and real world examples, this internationally recognized expert in the brain-exercise connection demonstrates how we can raise test scores, lower behavioral problems, and help the overall well-being of today’s students with fitness based physical education.


Forsker Mia Keinänen ved Norges idrettshøgskole udtaler sig i artiklen Gå en tur, og bliv klog bl.a. om, hvor meget dårligere vores hjerne fungerer, når vi er inaktive. Hun har to enkle råd til lærere:

1. Få børnene op af stolene! – Hvorfor kan børn ikke bruge ståborde i stedet for stole?

2. Brug fysisk aktivitet i undervisningen! Mere idræt på skemaet er fint, men det er meget mindre ressourcekrævende at indføre mere bevægelse i andre fag, som for eksempel matematik. Det kan være så enkelt som bare at gå lidt mere!


Hjerneforsker Ann-Elsabeth Knudsen har skrevet flere artikler om, hvor gavnligt det er for os at lære stoffet på flere måder. Hun siger bl.a.:

Erfaringen viser, at jo mere kroppen er involveret, jo bedre husker vi. Kroppen er klangbund for al indlæring.

Leg, rytmik, motorik og bevægelse er ikke kun vigtig at have fokus på, for at vores børn skal blive sunde og få gode motionsvaner. Det er mindst ligeså vigtigt for indlæring, hukommelse og motivation!

Læs mere i disse artikler:

Kravl, kryb og læs

Faktaartikel om hjerne og motorik

Barnets hjerne


Det er ikke naturligt at sidde passivt på sin bagdel for at lære nye færdigheder, når vi gennem 200.000 generationer har været aktive og i bevægelse for at lære..

Psykolog, lektor og forsker Hans Henrik Knoop
har via artikler, bøger og foredrag gjort os opmærksom på, hvordan vi som mennesker ganske enkelt har behov for bevægelse for at lære og udvikle os. Han siger bl.a.:

… endelig er det alt andet end sundt for kroppen at sidde på en stol foran en skærm en stor del af tiden, når vi er skabt til at lære gennem kropslige aktiviteter – learning-by-doing-princippet – i og med vi er designet til et liv i stenalderen, hvor stort set al læring foregik gennem kropslig bevægelse.

Knoop om leg og læring 

Legen er et generelt metodisk ideal dvs. et ønskværdigt aspekt af enhver læreproces og enhver arbejdsopgave. Specifikt kan man herunder bemærke, at både god leg, god undervisning og godt arbejde er kendetegnet af, at barnet er aktivt, målrettet, tryg ved de gældende regler for adfærd, tilpas udfordret, intenst sansende om, hvad der foregår, og koncentreret.


Videnskab.dk findes også adskillige gode og for dette emne relevante artikler:

Fysisk aktivitet i skolen forbedrer børns præstationer

Fysisk aktive børn har større hjerner

Børn lærer med kroppen

Teenagere kan løbe sig til højere iq 


Er du interesseret i mere viden og flere videnskabelige artikler, inviterer jeg dig til at google MOVEMENT AND LEARNING – så er der i hvert fald læsning til resten af dagen ;o)

Sproggrens DANSK

Sprog i Bevægelse til 1.-10. kl.

Grammatik og stavning – også til unge og voksne. Instruktionerne gør det nemt at formulere læringsmål, og det faglige indhold følger Fælles Mål. Sparer dig for mange timers forberedelse og gi’r ny inspiration.
Ordene stammer fra Sproggrens egen ordbank på over 20.000 ord.

Populær LÆSEHYGGE

LÆSEHYGGE

er en yderst populær forældreguide til børns læsetræning fyldt med inspiration, gode råd og konkurrencer. 
Bruges også af pædagoger, lærere og bibliotekarer i hele landet til at sprede glæde og læselyst blandt børn i 0.-5. kl. 
Læsehygge findes som e-bog, lydbog, punktbog.

Bevægelse til tosprogede

DSA = Dansk2 i Bevægelse

Den faglige ’familie’ blev i 2016 udvidet med materialer og inspiration til Dansk som Andetsprog.
Aktiviteterne er udviklet for at give plads til mere dialog, glæde og bevægelse, og emnerne er relateret til det praksisnære ordforråd. Velegnet til både sprogcentre og modtageklasser.

 

Vendekortene kan selv

Sproggrens over 1.000 vendekort

Et vendekort har f.eks. en opgave på den ene side og facit på den anden. Kortene kan bruges til dansk, matematik, engelsk og dansk2/DSA. Læs mere her om de mange muligheder.
Ideelle til pararbejde og velegnet til selvkontrollerende opgaver og lektiehjælp.
Find dem på BubbleMinds.dk

 

Konceptbeskrivelse

Sproggren blev dannet 14. november 2008 med det formål at gøre såvel undervisning som læring mere inspirerende ved at få kroppen med.
Stifter og udvikler Merete Løvgreens vision var og er stadig at skabe helt konkrete aktiviteter og oplæg til lærere og undervisere, så de nemt og hurtigt kan inddrage bevægelse i deres lektioner uden at miste det faglige fokus.
Derudover skabes der løbende tips, inspiration og opgavekort til forældre og lektiehjælpere, som træner de basale færdigheder uden for skolen.
Det har bl.a. resulteret i bogen LÆSEHYGGE, som utallige familier, lærere, pædagoger og bibliotekarer allerede benytter. 
Det store ønske er at give mange flere børn, unge og voksne lyst til og mulighed for at lære de vigtigste fag – dansk, engelsk og matematik – så de har større mulighed for at få en uddannelse.
For at sprede budskabet om metoden Sprog & Tal i Bevægelse har der været afholdt utallige kurser bl.a. via CFU og på den enkelte skole.
I 2018 rundede Sproggren skole nr. 800 her i Danmark, hvor man har investeret i aktiviteterne, lige som mange forældre er blevet inspireret af konceptet Lektiehygge. Flere camps i landet bruger nu også materialerne, når børn og unge skal rykkes hurtigt både fagligt og personligt.