Sproggren

Hvad? D2iB


Hvad er Dansk2 i Bevægelse?  


Dansk2 i Bevægelse er kort fortalt en undervisningsmetode udviklet af Merete Løvgreen.
Den er inspireret af læringsstilsteorien og har glæden ved læring og bevægelse som sit helt primære omdrejningspunkt.

Sproggren hos UCplus_09122015 (78)

Hver aktivitet indeholder en grundig beskrivelse af formål, materialer, arbejdsformer, tidsforbrug og instruktion til de forskellige muligheder, som indeholder forslag til bevægelse, fordybelse og skriftligt arbejde med emnet. Derudover er der skilte, ord, sætninger, arbejdsark og evt. regler og tjeklister med, hvilket gør, at du er fagligt godt klædt på i forhold til variation, bevægelse og fordybelse.

Du kan altså – med dette materiale i hånden – gå i gang nu!

 Aktivitet_Sproggren

Ordene, der bruges til ord- eller sætningskort, er alle udvalgt med største omhu for dels at ramme niveauet, dels at flette relevante emner ind i sproget. Der er hentet ønsker og inspiration hos undervisere og kursister, skriftlige materialer og overordnede mål for, hvad man skal igennem i danskundervisningen.
Endelig har jeg selv tænkt meget over, hvordan man hurtigst får det mest brugbare ordforråd og de passende faste udtryk ind under huden.

Som en af de allerførste lærere med linjefaget Dansk som Andetsprog, prøvede jeg mig allerede frem i 2005/6 med mine folkeskoleklasser og mange tosprogede elever. Senest for alvor i 2015, hvor jeg begyndte at undervise flygtninge på frivillig basis og lavede et samarbejde med UCplus Sprogcenter Greve. Aktiviteterne er ment som et supplement til bøger og computere og skruet sammen, så kroppen kan være aktiv under indlæringen og senere kan hjælpe hjernen med at huske stoffet.

Til denne målgruppe er der i øvrigt taget hensyn til, at mange kursister kan være generte eller tilbageholdende af forskellige årsager. At de ofte har en masse andet at spekulere på og har en alder/modenhed, som gør, at de ikke bare skal bedes om at slippe alle tøjler og slå vejrmøller hen ad gangen.

 

Gå den direkte vej til Sproggrens
MATEMATIK-materialer

Sproggrens DANSK

Sprog i Bevægelse til 1.-10. kl.

Grammatik og stavning – også til unge og voksne. Instruktionerne gør det nemt at formulere læringsmål, og det faglige indhold følger Fælles Mål. Sparer dig for mange timers forberedelse og gi’r ny inspiration.
Ordene stammer fra Sproggrens egen ordbank på over 20.000 ord.

Populær LÆSEHYGGE

LÆSEHYGGE

er en yderst populær forældreguide til børns læsetræning fyldt med inspiration, gode råd og konkurrencer. 
Bruges også af pædagoger, lærere og bibliotekarer i hele landet til at sprede glæde og læselyst blandt børn i 0.-5. kl. 
Læsehygge findes som e-bog, lydbog, punktbog.

Bevægelse til tosprogede

DSA = Dansk2 i Bevægelse

Den faglige ’familie’ blev i 2016 udvidet med materialer og inspiration til Dansk som Andetsprog.
Aktiviteterne er udviklet for at give plads til mere dialog, glæde og bevægelse, og emnerne er relateret til det praksisnære ordforråd. Velegnet til både sprogcentre og modtageklasser.

 

Vendekortene kan selv

Sproggrens over 1.000 vendekort

Et vendekort har f.eks. en opgave på den ene side og facit på den anden. Kortene kan bruges til dansk, matematik, engelsk og dansk2/DSA. Læs mere her om de mange muligheder.
Ideelle til pararbejde og velegnet til selvkontrollerende opgaver og lektiehjælp.
Find dem på BubbleMinds.dk

 

Konceptbeskrivelse

Sproggren blev dannet 14. november 2008 med det formål at gøre såvel undervisning som læring mere inspirerende ved at få kroppen med.
Stifter og udvikler Merete Løvgreens vision var og er stadig at skabe helt konkrete aktiviteter og oplæg til lærere og undervisere, så de nemt og hurtigt kan inddrage bevægelse i deres lektioner uden at miste det faglige fokus.
Derudover skabes der løbende tips, inspiration og opgavekort til forældre og lektiehjælpere, som træner de basale færdigheder uden for skolen.
Det har bl.a. resulteret i bogen LÆSEHYGGE, som utallige familier, lærere, pædagoger og bibliotekarer allerede benytter. 
Det store ønske er at give mange flere børn, unge og voksne lyst til og mulighed for at lære de vigtigste fag – dansk, engelsk og matematik – så de har større mulighed for at få en uddannelse.
For at sprede budskabet om metoden Sprog & Tal i Bevægelse har der været afholdt utallige kurser bl.a. via CFU og på den enkelte skole.
I 2018 rundede Sproggren skole nr. 800 her i Danmark, hvor man har investeret i aktiviteterne, lige som mange forældre er blevet inspireret af konceptet Lektiehygge. Flere camps i landet bruger nu også materialerne, når børn og unge skal rykkes hurtigt både fagligt og personligt.