Sproggren

Hvad? EiB


Hvad er Engelsk i Bevægelse?


Engelsk i Bevægelse er kort fortalt en undervisningsmetode udviklet af Merete Løvgreen.
Den er inspireret af læringsstilsteorien og har glæden ved læring og bevægelse som sit helt primære omdrejningspunkt.

Engelsk i Bevægelse på skole i Ghana

De første spæde forsøg foregik helt tilbage i 2005/6 i mine folkeskoleklasser – længe før, bevægelse var accepteret og anerkendt som variation i undervisningen. De mange forskellige aktiviteter er skruet sådan sammen, at kroppen er aktiv under indlæringen, så den senere kan hjælpe hjernen med at huske stoffet.

Hver aktivitet indeholder en grundig beskrivelse af formål, materialer, inddeling af elever, tidsforbrug og instruktion af opsætning af bane og bevægelser. Derudover er der skilte, ord eller sætninger og evt. regler med, hvilket gør, at du både er klædt på i forhold til bevægelse OG faglighed.

Du kan altså – med dette materiale i hånden – gå i gang nu!

Contractions med Sproggren

Ordene, der bruges til ord- eller sætningskort, er alle udvalgt med største omhu for at ramme det helt rigtige niveau. Et niveau, der passer til den øvrige undervisning i bøger, hæfter og digitalt med alderssvarende emner og tekster.

Engelsk i Bevægelse er desuden bygget meget op omkring samtale og opbygning af et stort og aktivt ordforråd, så der er fokus på virkelig at bruge sproget og ikke bare løse opgaver med det.

Gå den direkte vej til Sproggrens 
ENGELSK-materialer.

Sproggrens DANSK

Sprog i Bevægelse til 1.-10. kl.

Grammatik og stavning – også til unge og voksne. Instruktionerne gør det nemt at formulere læringsmål, og det faglige indhold følger Fælles Mål. Sparer dig for mange timers forberedelse og gi’r ny inspiration.
Ordene stammer fra Sproggrens egen ordbank på over 20.000 ord.

Populær LÆSEHYGGE

LÆSEHYGGE

er en forældreguide til børns læsetræning fyldt med inspiration, gode råd og konkurrencer. Bruges også af pædagoger, lærere og bibliotekarer i hele landet til at sprede glæde og læselyst blandt børn i 0.-5. kl. Læsehygge findes som fysisk bog, ebog, lydbog, punktbog.

Bevægelse til tosprogede

DSA = Dansk2 i Bevægelse

Den faglige ’familie’ blev i 2016 udvidet med materialer og inspiration til Dansk som Andetsprog.
Aktiviteterne er udviklet for at give plads til mere dialog, glæde og bevægelse, og emnerne er relateret til det praksisnære ordforråd. Velegnet til både sprogcentre og modtageklasser.

 

Vendekortene kan selv

Sproggrens over 1.000 vendekort

Et vendekort har f.eks. en opgave på den ene side og facit på den anden. Kortene kan bruges til dansk, matematik, engelsk og dansk2.
Ideelle til pararbejde og velegnet til selvkontrollerende opgaver og lektiehjælp.

 

Konceptbeskrivelse

Sproggren blev dannet 14. november 2008 med det formål at gøre såvel undervisning som læring mere inspirerende ved at få kroppen med.
Stifter og udvikler Merete Løvgreens vision var og er stadig at skabe helt konkrete aktiviteter og oplæg til lærere og undervisere, så de nemt og hurtigt kan inddrage bevægelse i deres lektioner uden at miste det faglige fokus.
Derudover skabes der løbende tips, inspiration og opgavekort til forældre og lektiehjælpere, som træner de basale færdigheder uden for skolen.
Det har bl.a. resulteret i bogen LÆSEHYGGE, som utallige familier, lærere, pædagoger og bibliotekarer allerede benytter. 
Det store ønske er at give mange flere børn, unge og voksne lyst til og mulighed for at lære de vigtigste fag – dansk, engelsk og matematik – så de har større mulighed for at få en uddannelse.
For at sprede budskabet om metoden Sprog & Tal i Bevægelse har der været afholdt utallige kurser bl.a. via CFU og på den enkelte skole.
I 2018 rundede Sproggren skole nr. 800 her i Danmark, hvor man har investeret i aktiviteterne, lige som mange forældre er blevet inspireret af konceptet Lektiehygge. Flere camps i landet bruger nu også materialerne, når børn og unge skal rykkes hurtigt både fagligt og personligt.