Sproggren

Hvad? TiB


Hvad er Tal i Bevægelse?

Tal i Bevægelse er kort fortalt en undervisningsmetode udviklet af Merete Løvgreen.
Den er inspireret af læringsstilsteorien og har glæden ved læring og bevægelse som sit helt primære omdrejningspunkt.

Tal i Bevægelse med Sproggren

Med Tal i Bevægelse får du som matematiklærer både instruktioner, opgaver, facitlister og ekstra inspiration til matematik med bevægelse og hensyn til læringsstile. Du kan altså gå i gang med det samme uden mange timers forberedelse.

Materialet er udviklet med det formål at skulle være et godt og fagligt velfunderet supplement til din øvrige undervisning med praktiske, skriftlige og digitale opgaver. På den måde kan du nu endnu bedre variere lektionerne og tage hensyn til alle dine elever.

Vendekort og kasse_MAT_Sproggren

En typisk aktivitet fra Sproggren består af en instruktion med angivelse af formål, materialer, elev-opdeling, tidsforbrug og fremgangsmåde. Bag på hver instruktion er der en illustration af banen og elevernes bevægelse.
Derudover er der regnestykker/tekstopgaver, skilte, facitliste og yderligere inspiration til, hvordan du måske kan differentiere yderligere, inddrage elevernes input, bygge videre på aktiviteten, lave nye lege og konkurrencer og meget mere, så aktiviteten hele tiden lever og kan fornys…

Gå den direkte vej til Sproggrens
MATEMATIK-materialer.

Sproggrens DANSK

Sprog i Bevægelse til 1.-10. kl.

Grammatik og stavning – også til unge og voksne. Instruktionerne gør det nemt at formulere læringsmål, og det faglige indhold følger Fælles Mål. Sparer dig for mange timers forberedelse og gi’r ny inspiration.
Ordene stammer fra Sproggrens egen ordbank på over 20.000 ord.

Populær LÆSEHYGGE

E-bogen LÆSEHYGGE

er efterhånden blevet downloadet mere end 10.000 gange. Bruges af forældre, pædagoger, lærere og bibliotekarer i hele landet til at sprede glæde og læselyst blandt børn.
Læsehygge findes også som 3 mail-serier eller som fysisk bog.

Bevægelse til tosprogede

DSA = Dansk2 i Bevægelse

Den faglige ’familie’ blev i 2016 udvidet med materialer og inspiration til Dansk som Andetsprog.
Aktiviteterne er udviklet for at give plads til mere dialog, glæde og bevægelse, og emnerne er relateret til deltagernes hverdag.

 

Vendekortene kan selv

Sproggrens over 1.000 vendekort

Et vendekort har f.eks. en opgave på den ene side og facit på den anden. Kortene kan bruges til dansk, matematik, engelsk og dansk2.
Ideelle til pararbejde og velegnet til selvkontrollerende opgaver og lektiehjælp.

 

Konceptbeskrivelse

Sproggren blev dannet 14. november 2008 med det formål at gøre såvel undervisning som læring mere inspirerende ved at få kroppen med.
Stifter og udvikler Merete Løvgreens vision var og er stadig at skabe helt konkrete aktiviteter og oplæg til lærere og undervisere, så de nemt og hurtigt kan inddrage bevægelse i deres lektioner uden at miste det faglige fokus.
Derudover skabes der løbende tips, inspiration og opgavekort til forældre og lektiehjælpere, som træner de basale færdigheder uden for skolen.
Det har bl.a. resulteret i e-bogen LÆSEHYGGE, som utallige familier, lærere, pædagoger og bibliotekarer allerede har downloadet.
Start-Pakker til skolestartere er ligeledes blevet populære, når forældre vil sikre den basale viden.
Det store ønske er at give mange flere børn, unge og voksne lyst til og mulighed for at lære de vigtigste fag – dansk, engelsk og matematik – så de har større mulighed for at få en uddannelse.
For at sprede budskabet om metoden Sprog & Tal i Bevægelse holdes der kurser bl.a. via CFU og på den enkelte skole.
I 2016 rundede Sproggren skole nr. 600 her i Danmark, hvor man bruger aktiviteterne, lige som mange forældre er blevet inspireret af konceptet Lektiehygge. Flere camps i landet bruger nu også materialerne, når børn og unge skal rykkes hurtigt både fagligt og personligt.
I 2016 fik Dansk2 i Bevægelse til voksne nydanskere premiere, og flere idéer får løbende lov til at folde sig ud i takt med jeres ønsker, behov og forslag.