Sproggren

Hvem? D2iB


Hvem er til Dansk2 i Bevægelse?


Dig som underviser i Dansk som Andetsprog
, hvis du:

 • trænger til ny inspiration
 • gerne vil spare tid på forberedelse 
 • er klar til at prøve noget nyt eller bygge videre på egne tiltag
 • ville være glad for at få nogle helt konkrete idéer og materialer
 • godt ved, at fysisk aktivitet gavner indlæringen
 • ville være lettet over at kunne gå i gang med det samme

Dansk2_Sproggren

Dine kursister
, hvis de godt kunne trænge til:

 • at få brugt kroppen i undervisningen af og til
 • at opleve nye måder at få forklaret stoffet på
 • at blive mødt med forståelse for deres læringsstil og forskellige behov
 • at blive rystet sammen på anden vis end fra deres plads
 • at fordybe sig i hvert emne, mens de alligevel får bevæget sig
 • at opleve stavning og grammatik i relevante og alderssvarende rammer
 • at få gode oplevelser med smil på læben, mens de træner det faglige indhold

De mange forskellige aktiviteter fra Sproggren er bygget op omkring et særligt emne, som har relevans for målgruppen, f.eks. rengøring, transport, småsnak med kolleger osv.
Ordforråd, dialog, udtale og grammatik er derefter flettet ind i emnet, så det, der tales og skrives om, kan bruges i dagligdagen.
Således kan de fleste unge og voksne kursister se et reelt formål med indholdet og derved  blive endnu mere motiveret for at lære dansk.

Sproggren hos UCplus_09122015 (14)

Som nydansker kan det være en ekstra fordel, at der hver gang er rig mulighed for at gå i dybden med det enkelte ord eller hele sætningen.  
En side fyldt med opgaver på et svært sprog kan tage modet fra mange, hvorfor jeg selv er meget glad for at arbejde med ord- og sætningskort. Ordforrådet udvides og udtalen forbedres, mens man arbejder med de små sproglige nuancer, som nemt kan drukne i det uoverskuelige skriftlige arbejde. 

Alle aktiviteter er skruet sammen, så der kan differentieres på holdet, ligesom man kan justere aktivitetsniveauet alt efter, hvilke fysiske rammer og andre forhold man har til rådighed. 

 • Er man i et klasseværelse, på en gang eller i en gymnastiksal?
 • Er man inden- eller udendørs?
 • Har man 10 minutter eller en hel lektion til rådighed?
 • Kan man dele holdet op, så nogen arbejder selvstændigt ude på gangen, mens man hjælper andre inde i klassen?  

Man kan såmænd også blot vælge at fokusere på den stillesiddende fordybelse engang imellem.

Uanset hvad, tilbyder Dansk2 i Bevægelse stor fleksibilitet, så du som underviser kan indrette undervisningen mest optimalt efter netop jeres forhold.  

Gå den direkte vej til Sproggrens 
DANSK2-materialer.

Sproggrens DANSK

Sprog i Bevægelse til 1.-10. kl.

Grammatik og stavning – også til unge og voksne. Instruktionerne gør det nemt at formulere læringsmål, og det faglige indhold følger Fælles Mål. Sparer dig for mange timers forberedelse og gi’r ny inspiration.
Ordene stammer fra Sproggrens egen ordbank på over 20.000 ord.

Populær LÆSEHYGGE

LÆSEHYGGE

er en yderst populær forældreguide til børns læsetræning fyldt med inspiration, gode råd og konkurrencer. 
Bruges også af pædagoger, lærere og bibliotekarer i hele landet til at sprede glæde og læselyst blandt børn i 0.-5. kl. 
Læsehygge findes som e-bog, lydbog, punktbog.

Bevægelse til tosprogede

DSA = Dansk2 i Bevægelse

Den faglige ’familie’ blev i 2016 udvidet med materialer og inspiration til Dansk som Andetsprog.
Aktiviteterne er udviklet for at give plads til mere dialog, glæde og bevægelse, og emnerne er relateret til det praksisnære ordforråd. Velegnet til både sprogcentre og modtageklasser.

 

Vendekortene kan selv

Sproggrens over 1.000 vendekort

Et vendekort har f.eks. en opgave på den ene side og facit på den anden. Kortene kan bruges til dansk, matematik, engelsk og dansk2/DSA. Læs mere her om de mange muligheder.
Ideelle til pararbejde og velegnet til selvkontrollerende opgaver og lektiehjælp.
Find dem på BubbleMinds.dk

 

Konceptbeskrivelse

Sproggren blev dannet 14. november 2008 med det formål at gøre såvel undervisning som læring mere inspirerende ved at få kroppen med.
Stifter og udvikler Merete Løvgreens vision var og er stadig at skabe helt konkrete aktiviteter og oplæg til lærere og undervisere, så de nemt og hurtigt kan inddrage bevægelse i deres lektioner uden at miste det faglige fokus.
Derudover skabes der løbende tips, inspiration og opgavekort til forældre og lektiehjælpere, som træner de basale færdigheder uden for skolen.
Det har bl.a. resulteret i bogen LÆSEHYGGE, som utallige familier, lærere, pædagoger og bibliotekarer allerede benytter. 
Det store ønske er at give mange flere børn, unge og voksne lyst til og mulighed for at lære de vigtigste fag – dansk, engelsk og matematik – så de har større mulighed for at få en uddannelse.
For at sprede budskabet om metoden Sprog & Tal i Bevægelse har der været afholdt utallige kurser bl.a. via CFU og på den enkelte skole.
I 2018 rundede Sproggren skole nr. 800 her i Danmark, hvor man har investeret i aktiviteterne, lige som mange forældre er blevet inspireret af konceptet Lektiehygge. Flere camps i landet bruger nu også materialerne, når børn og unge skal rykkes hurtigt både fagligt og personligt.