Sproggren

Hvem? SiB


Hvem er til Sprog i Bevægelse?


Dig som lærer
, hvis du:

 • trænger til ny inspiration
 • godt ved, at fysisk aktivitet gavner indlæringen
 • er klar til at prøve noget nyt eller bygge videre på dine egne tiltag
 • ville være glad for at få nogle helt konkrete idéer og materialer
 • gerne vil spare tid på forberedelse
 • er lettet over at kunne gå i gang med det samme
 • har lyst til selv at få en lidt anden rolle end den i klasseværelset
 • sammen med dine kolleger vil ha’ en konkret løsning på reformens krav om 45 minutters bevægelse om dagen  

VOKALTRAPPEOPGANG_Sproggren

Dine elever, hvis de godt kunne trænge til:

 • at få brugt kroppen i undervisningen af og til
 • at opleve nye måder at få forklaret stoffet på
 • at blive mødt med forståelse for deres læringsstil og forskellige behov
 • at blive rystet sammen på anden vis end i klassen
 • at fordybe sig i hvert emne, mens de alligevel får bevæget sig
 • at opleve stavning og grammatik i andre rammer, end de plejer
 • at få gode oplevelser med smil på læben, mens de træner det faglige indhold


De mange forskellige aktiviteter fra Sproggren er målrettet alle slags elever i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen – børn og unge, som har brug for at bevæge sig og/eller røre ved ting, når de skal lære.
Indskolingen har længe haft et stort forspring i forhold til sjove og anderledes aktiviteter, men jeg synes også, at de større børn og vores unge skal op af stolene – og tag ikke fejl. De er vilde med at bevæge sig, mens de lærer!  

Har du røre-/gørebørn, vil Sprog i Bevægelse i den grad kunne hjælpe dig med at stimulere dem og øge deres indlæringsmuligheder.

De 120 ord i bevægelse med Sproggren

De tosprogede elever har ligeledes stor glæde af de mange forskellige aktiviteter, da der hver gang er rig mulighed for at gå i dybden med det enkelte ord eller hele sætningen. Ordforrådet udvides, og man arbejder med de små sproglige nuancer, som oftest drukner i det uoverskuelige skriftlige arbejde.   Samtidig får de tosprogede børn og unge måske også en mulighed for at vise, hvor dygtige de er til andre ting i form af bevægelse og idræt, og hver en succesoplevelse tæller jo, når man kæmper med noget, der er svært.

Alle aktiviteter er skruet sammen, så der kan differentieres, ligesom man flere steder kan justere aktivitetsniveauet alt efter, hvilke fysiske rammer og andre forhold man har til rådighed.

 • Er man i et klasseværelse, en gymnastiksal eller en hal?
 • Er man inden- eller udendørs?
 • Har man 30 minutter eller en hel temadag til rådighed?
 • Har man tiltro til, at nogle elever godt kan arbejde selvstændigt ude på gangen, mens man hjælper andre inde i klassen?  


Sprog i Bevægelse er udviklet med plads til stor fleksibilitet, så du som lærer kan indrette det mest optimalt efter netop DINE elever.  

Gå den direkte vej til Sproggrens 
DANSK-materialer.

Sproggrens DANSK

Sprog i Bevægelse til 1.-10. kl.

Grammatik og stavning – også til unge og voksne. Instruktionerne gør det nemt at formulere læringsmål, og det faglige indhold følger Fælles Mål. Sparer dig for mange timers forberedelse og gi’r ny inspiration.
Ordene stammer fra Sproggrens egen ordbank på over 20.000 ord.

Populær LÆSEHYGGE

LÆSEHYGGE

er en yderst populær forældreguide til børns læsetræning fyldt med inspiration, gode råd og konkurrencer. 
Bruges også af pædagoger, lærere og bibliotekarer i hele landet til at sprede glæde og læselyst blandt børn i 0.-5. kl. 
Læsehygge findes som e-bog, lydbog, punktbog.

Bevægelse til tosprogede

DSA = Dansk2 i Bevægelse

Den faglige ’familie’ blev i 2016 udvidet med materialer og inspiration til Dansk som Andetsprog.
Aktiviteterne er udviklet for at give plads til mere dialog, glæde og bevægelse, og emnerne er relateret til det praksisnære ordforråd. Velegnet til både sprogcentre og modtageklasser.

 

Vendekortene kan selv

Sproggrens over 1.000 vendekort

Et vendekort har f.eks. en opgave på den ene side og facit på den anden. Kortene kan bruges til dansk, matematik, engelsk og dansk2/DSA. Læs mere her om de mange muligheder.
Ideelle til pararbejde og velegnet til selvkontrollerende opgaver og lektiehjælp.
Find dem på BubbleMinds.dk

 

Konceptbeskrivelse

Sproggren blev dannet 14. november 2008 med det formål at gøre såvel undervisning som læring mere inspirerende ved at få kroppen med.
Stifter og udvikler Merete Løvgreens vision var og er stadig at skabe helt konkrete aktiviteter og oplæg til lærere og undervisere, så de nemt og hurtigt kan inddrage bevægelse i deres lektioner uden at miste det faglige fokus.
Derudover skabes der løbende tips, inspiration og opgavekort til forældre og lektiehjælpere, som træner de basale færdigheder uden for skolen.
Det har bl.a. resulteret i bogen LÆSEHYGGE, som utallige familier, lærere, pædagoger og bibliotekarer allerede benytter. 
Det store ønske er at give mange flere børn, unge og voksne lyst til og mulighed for at lære de vigtigste fag – dansk, engelsk og matematik – så de har større mulighed for at få en uddannelse.
For at sprede budskabet om metoden Sprog & Tal i Bevægelse har der været afholdt utallige kurser bl.a. via CFU og på den enkelte skole.
I 2018 rundede Sproggren skole nr. 800 her i Danmark, hvor man har investeret i aktiviteterne, lige som mange forældre er blevet inspireret af konceptet Lektiehygge. Flere camps i landet bruger nu også materialerne, når børn og unge skal rykkes hurtigt både fagligt og personligt.