Sproggren

Hvordan? D2iB


Hvordan bruges Dansk2 i Bevægelse? 

Faglige discipliner såsom opbygning af ordforråd, udtale, sætningsdannelse, inversion og grammatik er bygget op om konkrete emner. Ved hjælp af kort med ord og sætninger, skilte til sortering og arbejdsark kan man fordybe sig i de enkelte ord og discipliner uden at blive overvældet eller miste modet.

Den fysiske bevægelse med mulighed for små konkurrencer giver afveksling og kan benyttes i forskelligt omfang, alt efter om man lige har 10 minutter eller vil bruge en hel lektion. Til denne målgruppe er aktiviteterne naturligvis tilrettelagt, så det ikke bliver for barnligt, men stadig kan få kroppen i gang og smilet frem.

Aktiviteterne er ment som et fagligt kvalificeret og varierende afbræk i den almene danskundervisning og kan derfor med fordel bruges som supplement til det øvrige arbejde med bøger, hæfter, lytteøvelser og opgaver på computeren.  

I alle aktiviteter lægges der desuden op til yderligere fordybelse og efterfølgende skriftligt arbejde på særlige arbejdsark, som knytter sig til emnet. 

Dansk2_Sproggren
Da der er minimum 50 ord eller sætninger til hver aktivitet, får kursisterne rig mulighed for at drøfte regler og undtagelser, særlige tips og gode råd, og ikke mindst få sat ord på den sproglige opmærksomhed, der trænes intenst.

Kroppen er i bevægelse, så begge hjernehalvdele bruges meget mere aktivt, hvilket letter arbejdet med at få det nye stof lagret flere steder til senere brug.


Utallige gange har jeg og mine undervisere oplevet, at elever – når de senere sidder med deres skriftlige opgaver foran sig – pludselig smiler ved tanken om at have løbet ende mod ende med deres makker og derefter kan huske reglen.
De genkalder sig ord og sætninger, men også følelser, sanseindtryk, bevægelser og farver på skilte og kort. Derved har de mange flere strenge at spille på, når stoffet skal indlæres og gerne blive hængende i lang tid.

Dansk2 i Bevægelse egner sig altså ikke kun til dem, der har brug for at røre- og gøre, men til alle – også unge mennesker og voksne, som har brug for flere og måske helt andre måder at lære på, så hvorfor ikke prøve?

Gå den direkte vej til Sproggrens 
DANSK2-materialer.

Sproggrens DANSK

Sprog i Bevægelse til 1.-10. kl.

Grammatik og stavning – også til unge og voksne. Instruktionerne gør det nemt at formulere læringsmål, og det faglige indhold følger Fælles Mål. Sparer dig for mange timers forberedelse og gi’r ny inspiration.
Ordene stammer fra Sproggrens egen ordbank på over 20.000 ord.

Populær LÆSEHYGGE

LÆSEHYGGE

er en yderst populær forældreguide til børns læsetræning fyldt med inspiration, gode råd og konkurrencer. 
Bruges også af pædagoger, lærere og bibliotekarer i hele landet til at sprede glæde og læselyst blandt børn i 0.-5. kl. 
Læsehygge findes som e-bog, lydbog, punktbog.

Bevægelse til tosprogede

DSA = Dansk2 i Bevægelse

Den faglige ’familie’ blev i 2016 udvidet med materialer og inspiration til Dansk som Andetsprog.
Aktiviteterne er udviklet for at give plads til mere dialog, glæde og bevægelse, og emnerne er relateret til det praksisnære ordforråd. Velegnet til både sprogcentre og modtageklasser.

 

Vendekortene kan selv

Sproggrens over 1.000 vendekort

Et vendekort har f.eks. en opgave på den ene side og facit på den anden. Kortene kan bruges til dansk, matematik, engelsk og dansk2/DSA. Læs mere her om de mange muligheder.
Ideelle til pararbejde og velegnet til selvkontrollerende opgaver og lektiehjælp.
Find dem på BubbleMinds.dk

 

Konceptbeskrivelse

Sproggren blev dannet 14. november 2008 med det formål at gøre såvel undervisning som læring mere inspirerende ved at få kroppen med.
Stifter og udvikler Merete Løvgreens vision var og er stadig at skabe helt konkrete aktiviteter og oplæg til lærere og undervisere, så de nemt og hurtigt kan inddrage bevægelse i deres lektioner uden at miste det faglige fokus.
Derudover skabes der løbende tips, inspiration og opgavekort til forældre og lektiehjælpere, som træner de basale færdigheder uden for skolen.
Det har bl.a. resulteret i bogen LÆSEHYGGE, som utallige familier, lærere, pædagoger og bibliotekarer allerede benytter. 
Det store ønske er at give mange flere børn, unge og voksne lyst til og mulighed for at lære de vigtigste fag – dansk, engelsk og matematik – så de har større mulighed for at få en uddannelse.
For at sprede budskabet om metoden Sprog & Tal i Bevægelse har der været afholdt utallige kurser bl.a. via CFU og på den enkelte skole.
I 2018 rundede Sproggren skole nr. 800 her i Danmark, hvor man har investeret i aktiviteterne, lige som mange forældre er blevet inspireret af konceptet Lektiehygge. Flere camps i landet bruger nu også materialerne, når børn og unge skal rykkes hurtigt både fagligt og personligt.