Sproggren

Hvordan? TiB


Hvordan bruger man Tal i Bevægelse?


Til hver aktivitet hører en instruktion, som aldrig er på mere end en A4-side. Dette for at lette forberedelsen og overblikket.

Her står der klart og tydeligt:

  • hvad formålet med aktiviteten er rent fagligt
  • hvilke materialer/rekvisitter, man skal bruge
  • hvordan man deler eleverne op
  • hvor lang tid man ca. bør sætte af til aktiviteten

Dernæst kommer selve instruktionen, hvor man får forklaret, hvordan man sætter banen op, lægger skilte og kort frem, forklarer eleverne bevægelsen, fremgangsmåden osv. 

TX2_Matematik i bevægelse med SproggrenVed nogle af aktiviteterne er der givet forslag til enten at tilføje eller fjerne konkurrenceelementet, så du vurderer, hvad der er bedst for dine elever.
Nederst er der tips til f.eks. ekstra differentiering, progression, variationer og brug af elevernes input.
Bag på hvert instruktionsark er der en illustration, hvor banen, rekvisitterne og bevægelserne vises, så du nemmere kan få et hurtigt overblik.

I flere aktiviteter lægges der desuden op til efterfølgende skriftligt arbejde på særlige elevskemaer, som knytter sig til emnet. Dette kan gøres ved at kopiere arket eller downloade dem fra SHOPPEN, så man også kan arbejde på computeren.

Hvordan du vil gribe det an, er helt op til dig.

Nogle lærere bruger Tal i Bevægelse som opstart af et tema.
Andre benytter det som repetition.

Nogle lærere kan godt have en gruppe elever i bevægelse ude på gangen, mens resten sidder og laver skriftligt arbejde inde i klassen.
Andre vælger at gå i gymnastiksalen eller ud på boldbanen. 

Nogle lærere kan godt overskue at lave flere små værksteder i en dobbeltlektion.
Andre foretrækker at gøre Tal i Bevægelse til en del af en emneuge.

Der er altså noget for enhver smag, også til den understøttende undervisning eller en vikartime, men som med alt andet, skal det føles godt for dig som lærer at kaste dig ud i det og turde miste kontrollen bare et lille øjeblik.

Gå den direkte vej til Sproggrens
MATEMATIK-materialer.

Sproggrens DANSK

Sprog i Bevægelse til 1.-10. kl.

Grammatik og stavning – også til unge og voksne. Instruktionerne gør det nemt at formulere læringsmål, og det faglige indhold følger Fælles Mål. Sparer dig for mange timers forberedelse og gi’r ny inspiration.
Ordene stammer fra Sproggrens egen ordbank på over 20.000 ord.

Populær LÆSEHYGGE

LÆSEHYGGE

er en forældreguide til børns læsetræning fyldt med inspiration, gode råd og konkurrencer. Bruges også af pædagoger, lærere og bibliotekarer i hele landet til at sprede glæde og læselyst blandt børn i 0.-5. kl. Læsehygge findes som fysisk bog, ebog, lydbog, punktbog.

Bevægelse til tosprogede

DSA = Dansk2 i Bevægelse

Den faglige ’familie’ blev i 2016 udvidet med materialer og inspiration til Dansk som Andetsprog.
Aktiviteterne er udviklet for at give plads til mere dialog, glæde og bevægelse, og emnerne er relateret til det praksisnære ordforråd. Velegnet til både sprogcentre og modtageklasser.

 

Vendekortene kan selv

Sproggrens over 1.000 vendekort

Et vendekort har f.eks. en opgave på den ene side og facit på den anden. Kortene kan bruges til dansk, matematik, engelsk og dansk2.
Ideelle til pararbejde og velegnet til selvkontrollerende opgaver og lektiehjælp.

 

Konceptbeskrivelse

Sproggren blev dannet 14. november 2008 med det formål at gøre såvel undervisning som læring mere inspirerende ved at få kroppen med.
Stifter og udvikler Merete Løvgreens vision var og er stadig at skabe helt konkrete aktiviteter og oplæg til lærere og undervisere, så de nemt og hurtigt kan inddrage bevægelse i deres lektioner uden at miste det faglige fokus.
Derudover skabes der løbende tips, inspiration og opgavekort til forældre og lektiehjælpere, som træner de basale færdigheder uden for skolen.
Det har bl.a. resulteret i bogen LÆSEHYGGE, som utallige familier, lærere, pædagoger og bibliotekarer allerede benytter. 
Det store ønske er at give mange flere børn, unge og voksne lyst til og mulighed for at lære de vigtigste fag – dansk, engelsk og matematik – så de har større mulighed for at få en uddannelse.
For at sprede budskabet om metoden Sprog & Tal i Bevægelse har der været afholdt utallige kurser bl.a. via CFU og på den enkelte skole.
I 2018 rundede Sproggren skole nr. 800 her i Danmark, hvor man har investeret i aktiviteterne, lige som mange forældre er blevet inspireret af konceptet Lektiehygge. Flere camps i landet bruger nu også materialerne, når børn og unge skal rykkes hurtigt både fagligt og personligt.