Sproggren

Hvorfor? D2iB


Hvorfor bruge Dansk2 i Bevægelse?

 

Først og fremmest fordi der også til voksne er brug for afveksling i løbet af en lang dag på skolebænken. Mange af kursisterne er slet ikke vant til at sidde stille eller lære så intenst, som de nu skal, og de har brug for flere vinkler til at få de mange nye ord, lyde og regler helt på plads.

Det kræver meget af den enkelte underviser, hvis alle kursister skal favnes og hjælpes på deres niveau.  

Dansk2 i Bevægelse
 er mit bud på en hjælpende hånd til det, fordi: 

 • fysisk aktivitet gavner indlæring og koncentration 
 • mange af vores kursister har brug for at bruge kroppen, når de skal lære
 • du som underviser sparer en masse forberedelsestimer
 • Dansk2 i Bevægelse giver dig mange variationsmuligheder
 • det skriftlige arbejde bør suppleres med kropslige aktiviteter, så stoffet bedre hænger ved i længere tid
 • du som underviser også selv bliver glad af denne form for undervisning
 • Dansk2 i Bevægelse giver rig mulighed for differentiering
 • du her både får bevægelse og læringsstile på én gang
 • kursisterne ikke føler sig ydmyget af ord og eksempler til trods for deres begynderniveau
 • de forskellige aktiviteter også lægger op til socialt samspil på holdet
 • Dansk2 i Bevægelse kan bruges til hele holdet, i mindre grupper, til par eller individuelt
 • de konkrete materialer kan bruges i klasselokalet, på gangen, i fællesrummet, udenfor osv.
 • materialet er farverigt, indbydende og meget holdbart, markeret med tegn på hvert kort, skilt og instruktion, så kursisterne også kan være med til at rydde op
 • de skriftlige forklaringer er suppleret med illustrationer, så man nemt og hurtigt kan danne sig et overblik over banen og bevægelserne

  Dansk2_Sproggren

Gå den direkte vej til Sproggrens 
DANSK2-materialer.

 

Sproggrens DANSK

Sprog i Bevægelse til 1.-10. kl.

Grammatik og stavning – også til unge og voksne. Instruktionerne gør det nemt at formulere læringsmål, og det faglige indhold følger Fælles Mål. Sparer dig for mange timers forberedelse og gi’r ny inspiration.
Ordene stammer fra Sproggrens egen ordbank på over 20.000 ord.

Populær LÆSEHYGGE

LÆSEHYGGE

er en yderst populær forældreguide til børns læsetræning fyldt med inspiration, gode råd og konkurrencer. 
Bruges også af pædagoger, lærere og bibliotekarer i hele landet til at sprede glæde og læselyst blandt børn i 0.-5. kl. 
Læsehygge findes som e-bog, lydbog, punktbog.

Bevægelse til tosprogede

DSA = Dansk2 i Bevægelse

Den faglige ’familie’ blev i 2016 udvidet med materialer og inspiration til Dansk som Andetsprog.
Aktiviteterne er udviklet for at give plads til mere dialog, glæde og bevægelse, og emnerne er relateret til det praksisnære ordforråd. Velegnet til både sprogcentre og modtageklasser.

 

Vendekortene kan selv

Sproggrens over 1.000 vendekort

Et vendekort har f.eks. en opgave på den ene side og facit på den anden. Kortene kan bruges til dansk, matematik, engelsk og dansk2/DSA. Læs mere her om de mange muligheder.
Ideelle til pararbejde og velegnet til selvkontrollerende opgaver og lektiehjælp.
Find dem på BubbleMinds.dk

 

Konceptbeskrivelse

Sproggren blev dannet 14. november 2008 med det formål at gøre såvel undervisning som læring mere inspirerende ved at få kroppen med.
Stifter og udvikler Merete Løvgreens vision var og er stadig at skabe helt konkrete aktiviteter og oplæg til lærere og undervisere, så de nemt og hurtigt kan inddrage bevægelse i deres lektioner uden at miste det faglige fokus.
Derudover skabes der løbende tips, inspiration og opgavekort til forældre og lektiehjælpere, som træner de basale færdigheder uden for skolen.
Det har bl.a. resulteret i bogen LÆSEHYGGE, som utallige familier, lærere, pædagoger og bibliotekarer allerede benytter. 
Det store ønske er at give mange flere børn, unge og voksne lyst til og mulighed for at lære de vigtigste fag – dansk, engelsk og matematik – så de har større mulighed for at få en uddannelse.
For at sprede budskabet om metoden Sprog & Tal i Bevægelse har der været afholdt utallige kurser bl.a. via CFU og på den enkelte skole.
I 2018 rundede Sproggren skole nr. 800 her i Danmark, hvor man har investeret i aktiviteterne, lige som mange forældre er blevet inspireret af konceptet Lektiehygge. Flere camps i landet bruger nu også materialerne, når børn og unge skal rykkes hurtigt både fagligt og personligt.