Sproggren

Hvorfor? SiB


Hvorfor bruge Sprog i Bevægelse?

 

Først og fremmest fordi der i skolerne er brug for endnu flere idéer til, hvordan vi kan rumme alle elever i denne inklusionstid, og hvordan vi får inddraget 45 minutters bevægelse i skoledagen, som reformen foreskriver.

Der skal meget mere variation ind i undervisningen, hvis alle elever skal favnes og hjælpes på deres niveau.  

Sprog i Bevægelse
 er mit bud på en mulig løsning, fordi: 

 • fysisk aktivitet gavner indlæring og koncentration 
 • mange af vores elever har brug for at bruge kroppen, når de skal lære
 • du som lærer sparer en masse forberedelsestimer
 • Sprog i Bevægelse giver dig mange variationsmuligheder
 • det skriftlige arbejde bør suppleres med kropslige aktiviteter, så stoffet bedre hænger ved i længere tid
 • du som lærer også selv bliver glad af denne form for undervisning
 • Sprog i Bevægelse giver rig mulighed for differentiering
 • du her både får bevægelse og læringsstile på én gang
 • de forskellige aktiviteter også lægger op til socialt samspil i klassen
 • Sprog i Bevægelse kan bruges til hele klassen, i mindre grupper, i specialundervisningen og den understøttende undervisning
 • de konkrete materialer kan bruges i klasseværelset, på gangen, i fællesrummet, gymnastiksalen, skoven, svømmehallen osv.
 • materialet er farverigt, indbydende og meget holdbart, markeret med tegn på hvert kort, skilt og instruktion, så eleverne også kan være med til at rydde op
 • de skriftlige forklaringer er suppleret med illustrationer, så man nemt og hurtigt kan danne sig et overblik over banen og bevægelserne

  DET DRILSKE D med Sproggren

 

Gå den direkte vej til Sproggrens 
DANSK-materialer.

 

Sproggrens DANSK

Sprog i Bevægelse til 1.-10. kl.

Grammatik og stavning – også til unge og voksne. Instruktionerne gør det nemt at formulere læringsmål, og det faglige indhold følger Fælles Mål. Sparer dig for mange timers forberedelse og gi’r ny inspiration.
Ordene stammer fra Sproggrens egen ordbank på over 20.000 ord.

Populær LÆSEHYGGE

LÆSEHYGGE

er en forældreguide til børns læsetræning fyldt med inspiration, gode råd og konkurrencer. Bruges også af pædagoger, lærere og bibliotekarer i hele landet til at sprede glæde og læselyst blandt børn i 0.-5. kl. Læsehygge findes som fysisk bog, ebog, lydbog, punktbog og mailserier.

Bevægelse til tosprogede

DSA = Dansk2 i Bevægelse

Den faglige ’familie’ blev i 2016 udvidet med materialer og inspiration til Dansk som Andetsprog.
Aktiviteterne er udviklet for at give plads til mere dialog, glæde og bevægelse, og emnerne er relateret til deltagernes hverdag.

 

Vendekortene kan selv

Sproggrens over 1.000 vendekort

Et vendekort har f.eks. en opgave på den ene side og facit på den anden. Kortene kan bruges til dansk, matematik, engelsk og dansk2.
Ideelle til pararbejde og velegnet til selvkontrollerende opgaver og lektiehjælp.

 

Konceptbeskrivelse

Sproggren blev dannet 14. november 2008 med det formål at gøre såvel undervisning som læring mere inspirerende ved at få kroppen med.
Stifter og udvikler Merete Løvgreens vision var og er stadig at skabe helt konkrete aktiviteter og oplæg til lærere og undervisere, så de nemt og hurtigt kan inddrage bevægelse i deres lektioner uden at miste det faglige fokus.
Derudover skabes der løbende tips, inspiration og opgavekort til forældre og lektiehjælpere, som træner de basale færdigheder uden for skolen.
Det har bl.a. resulteret i e-bogen LÆSEHYGGE, som utallige familier, lærere, pædagoger og bibliotekarer allerede har downloadet.
Start-Pakker til skolestartere er ligeledes blevet populære, når forældre vil sikre den basale viden.
Det store ønske er at give mange flere børn, unge og voksne lyst til og mulighed for at lære de vigtigste fag – dansk, engelsk og matematik – så de har større mulighed for at få en uddannelse.
For at sprede budskabet om metoden Sprog & Tal i Bevægelse holdes der kurser bl.a. via CFU og på den enkelte skole.
I 2016 rundede Sproggren skole nr. 600 her i Danmark, hvor man bruger aktiviteterne, lige som mange forældre er blevet inspireret af konceptet Lektiehygge. Flere camps i landet bruger nu også materialerne, når børn og unge skal rykkes hurtigt både fagligt og personligt.
I 2016 fik Dansk2 i Bevægelse til voksne nydanskere premiere, og flere idéer får løbende lov til at folde sig ud i takt med jeres ønsker, behov og forslag.