Sproggren

Er det godt eller skidt at have flere sprog?

Læs mere nyt fra sproggren-blok

Er det godt eller skidt at have flere sprog?

Er det godt eller skidt at have flere sprog? Det har forskning fra USA et bud på, mens man på en skole i Svendborg har erstattet de nationale tests med sprogportrætter.

En artikel fra Bliv Klog med overskriften ’Flersprogede elever har skarpere hjerner’ fangede mig netop, og den er slet ikke så tosset at bruge nogle af sine kostbare minutter på.

Forskning fra USA har nemlig vist, at flersprogede rent faktisk har skarpere hjerner, bedre kan multitaske, huske og bruge deres forskellige sprog.

Wise Words & sprogportrætter

Gro Caspersen, lærer fra Svendborg, er meget optaget af, hvordan vi i undervisningen synliggør og anerkender disse sproglige styrker.

Det gør hun bla. gennem sit projekt Wise Words og begrebet ’sprogportrætter’, som i modsætning til f.eks. de nationale tests begge sætter fokus på det, man kan, fremfor det man endnu har svært ved. Vigtigt, interessant og spændende.  

Men hvad med de halve sprog?

Jeg er som udgangspunkt fuldstændig enig i, at flersprogethed kan være en kæmpe fordel, når man mestrer sprogene på et niveau, så de kan bruges i praksis og ikke står i vejen for hinanden.

I skrivende stund mindes jeg dog også en heftig debat og flere artikler om det svære i at have to halve sprog. Noget, jeg senere har oplevet som yderst frustrerende hos flere af mine egne elever og deres forældre, og som også nævnes i artiklen som diskursen om de ’halvsprogede’.

Uanset hvad, må det uvægerligt give en følelse af afmagt, hvis man f.eks. kun kan tale om følelser og personlige ting med familien på sit modersmål, mens alt omkring skolen og verden udenfor kun kan omtales med et dansk ordforråd.

Mere af det positive, tak!

Som med de fleste andre undersøgelser og forskningsresultater tager jeg derfor denne undersøgelse med et blødkogt æg og et gran salt, men tag ikke fejl.

Jeg hylder så absolut den positive vinkel på flersprogethed. Det kunne vi godt bruge meget mere af. At opfatte vores to-/flersprogede elever som en ressource fremfor en belastning. Sikken en forskel det kunne gøre. Både for det enkelte individ og for vores samfund.

Læs Mere
Sproggrens DANSK

Sprog i Bevægelse til 1.-10. kl.

Grammatik og stavning – også til unge og voksne. Instruktionerne gør det nemt at formulere læringsmål, og det faglige indhold følger Fælles Mål. Sparer dig for mange timers forberedelse og gi’r ny inspiration.
Ordene stammer fra Sproggrens egen ordbank på over 20.000 ord.

Populær LÆSEHYGGE

E-bogen LÆSEHYGGE

er efterhånden blevet downloadet mere end 10.000 gange. Bruges af forældre, pædagoger, lærere og bibliotekarer i hele landet til at sprede glæde og læselyst blandt børn.
Læsehygge findes også som 3 mail-serier eller som fysisk bog.

Bevægelse til tosprogede

DSA = Dansk2 i Bevægelse

Den faglige ’familie’ blev i 2016 udvidet med materialer og inspiration til Dansk som Andetsprog.
Aktiviteterne er udviklet for at give plads til mere dialog, glæde og bevægelse, og emnerne er relateret til deltagernes hverdag.

 

Vendekortene kan selv

Sproggrens over 1.000 vendekort

Et vendekort har f.eks. en opgave på den ene side og facit på den anden. Kortene kan bruges til dansk, matematik, engelsk og dansk2.
Ideelle til pararbejde og velegnet til selvkontrollerende opgaver og lektiehjælp.

 

Konceptbeskrivelse

Sproggren blev dannet 14. november 2008 med det formål at gøre såvel undervisning som læring mere inspirerende ved at få kroppen med.
Stifter og udvikler Merete Løvgreens vision var og er stadig at skabe helt konkrete aktiviteter og oplæg til lærere og undervisere, så de nemt og hurtigt kan inddrage bevægelse i deres lektioner uden at miste det faglige fokus.
Derudover skabes der løbende tips, inspiration og opgavekort til forældre og lektiehjælpere, som træner de basale færdigheder uden for skolen.
Det har bl.a. resulteret i e-bogen LÆSEHYGGE, som utallige familier, lærere, pædagoger og bibliotekarer allerede har downloadet.
Start-Pakker til skolestartere er ligeledes blevet populære, når forældre vil sikre den basale viden.
Det store ønske er at give mange flere børn, unge og voksne lyst til og mulighed for at lære de vigtigste fag – dansk, engelsk og matematik – så de har større mulighed for at få en uddannelse.
For at sprede budskabet om metoden Sprog & Tal i Bevægelse holdes der kurser bl.a. via CFU og på den enkelte skole.
I 2016 rundede Sproggren skole nr. 600 her i Danmark, hvor man bruger aktiviteterne, lige som mange forældre er blevet inspireret af konceptet Lektiehygge. Flere camps i landet bruger nu også materialerne, når børn og unge skal rykkes hurtigt både fagligt og personligt.
I 2016 fik Dansk2 i Bevægelse til voksne nydanskere premiere, og flere idéer får løbende lov til at folde sig ud i takt med jeres ønsker, behov og forslag.