Sproggren
Sproggrens Blok
Når inspirationen flyder, er mine bedste redskaber stadig blok og blyant. Det giver mine flydende tanker form og figur, når jeg bruger flere sanser og muskler til at flytte dem fra abstrakt til konkret.

Den ramme har jeg ønsket at genskabe her.

På Sproggrens Blok kan du altså risikere at få et indblik i mine tanker og overvejelser omkring undervisning, bevægelse, lærergerningen, motivation, elever, Sprog & Tal i Bevægelse, forskning, frivilligt arbejde, ildsjæle og Gå Dansk - samt anekdoter fra mit liv som elev, lærer, voksenunderviser og kursusholder.

Jeg vil dele de oplevelser, som gør indtryk på mig personligt. Måske sætter de også noget i gang hos dig.

Tak, fordi du læser med.

Merete Løvgreen, Sproggren
GÅ DANSK - nyt Sproggren-koncept

GÅ DANSK er et non profit koncept, jeg fik lyst til at starte som min reaktion på hele debatten om, hvordan danskere og flygtninge ser på hinanden.
For mig er det meget vigtigere og nemmere at møde hinanden ved at være åben og nysgerrig, og derfor inviterer jeg ganske enkelt folk til at gå en tur – sammen.

GÅ DANSK er udviklet til inspiration af Venligboere og andre, som gerne vil række hånden ud til vores nye naboer, men har brug for et nemt og uforpligtende sted at starte. 

GaaDansk_Sproggren

og lær DANSK

med en DANSK medborger

og forstå DANSK kultur


I Facebook-gruppen kom der på det første døgn over 400 medlemmer, og vi vokser støt og roligt. Jeg giver løbende tips til opbygning af ordforråd, forslag til ture og indfaldsvinkler til mødet med det fremmede.
Derudover inviterer jeg alle til at dele erfaringer og billeder fra deres ture rundt omkring i det ganske land. Det inspirerer nemlig meget mere, når det kommer fra flere vinkler.

Jeg glæder mig til at se, hvor dette fører os hen..

Merete Løvgreen/Sproggren

Læs Mere

Sproggrens DANSK

Sprog i Bevægelse til 1.-10. kl.

Grammatik og stavning – også til unge og voksne. Instruktionerne gør det nemt at formulere læringsmål, og det faglige indhold følger Fælles Mål. Sparer dig for mange timers forberedelse og gi’r ny inspiration.
Ordene stammer fra Sproggrens egen ordbank på over 20.000 ord.

Populær LÆSEHYGGE

E-bogen LÆSEHYGGE

er efterhånden blevet downloadet mere end 10.000 gange. Bruges af forældre, pædagoger, lærere og bibliotekarer i hele landet til at sprede glæde og læselyst blandt børn.
Læsehygge findes også som 3 mail-serier eller som fysisk bog.

Bevægelse til tosprogede

DSA = Dansk2 i Bevægelse

Den faglige ’familie’ blev i 2016 udvidet med materialer og inspiration til Dansk som Andetsprog.
Aktiviteterne er udviklet for at give plads til mere dialog, glæde og bevægelse, og emnerne er relateret til deltagernes hverdag.

 

Vendekortene kan selv

Sproggrens over 1.000 vendekort

Et vendekort har f.eks. en opgave på den ene side og facit på den anden. Kortene kan bruges til dansk, matematik, engelsk og dansk2.
Ideelle til pararbejde og velegnet til selvkontrollerende opgaver og lektiehjælp.

 

Konceptbeskrivelse

Sproggren blev dannet 14. november 2008 med det formål at gøre såvel undervisning som læring mere inspirerende ved at få kroppen med.
Stifter og udvikler Merete Løvgreens vision var og er stadig at skabe helt konkrete aktiviteter og oplæg til lærere og undervisere, så de nemt og hurtigt kan inddrage bevægelse i deres lektioner uden at miste det faglige fokus.
Derudover skabes der løbende tips, inspiration og opgavekort til forældre og lektiehjælpere, som træner de basale færdigheder uden for skolen.
Det har bl.a. resulteret i e-bogen LÆSEHYGGE, som utallige familier, lærere, pædagoger og bibliotekarer allerede har downloadet.
Start-Pakker til skolestartere er ligeledes blevet populære, når forældre vil sikre den basale viden.
Det store ønske er at give mange flere børn, unge og voksne lyst til og mulighed for at lære de vigtigste fag – dansk, engelsk og matematik – så de har større mulighed for at få en uddannelse.
For at sprede budskabet om metoden Sprog & Tal i Bevægelse holdes der kurser bl.a. via CFU og på den enkelte skole.
I 2016 rundede Sproggren skole nr. 600 her i Danmark, hvor man bruger aktiviteterne, lige som mange forældre er blevet inspireret af konceptet Lektiehygge. Flere camps i landet bruger nu også materialerne, når børn og unge skal rykkes hurtigt både fagligt og personligt.
I 2016 fik Dansk2 i Bevægelse til voksne nydanskere premiere, og flere idéer får løbende lov til at folde sig ud i takt med jeres ønsker, behov og forslag.